4. ročník krajského matičného festivalu Jasovský zlatý slávik mal vynikajúcu úroveň

Jasov, V základnej škole /ZŠ/ v Jasove sa uskutočnil 4. ročník krajského matičného festivalu "Jasovský zlatý slávik". Hlavnými organizátormi matičného festivalu, ktorý je od svojho založenia zameraný na neblahé dôsledky rasovej diskriminácie v našej spoločnosti , nevynímajúc našu mládež boli Matica slovenská, zastúpená Miestnymi odbormi Matice slovenskej /MO MS/ v Jasove a Košiciach -Myslave, domáca ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove a odbor školstva Okresného úradu v Košiciach . Po výberových ...

11. ročník krajského matičného festivalu - Ľudová pieseň košickej mládeže

Košice, 7. 5. 2015 Na najväčšom krajskom matičnom festivale ľudovej piesne v SR zaujali ocenených ceny exministra školstva SR doc.PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc, a ceny Matice slovenskej. Stovka spievajúcich prišla do Košíc v nádherných východniarskych krojoch. Na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach sa v rámci Dní mesta Košice konal už jedenásty ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Hlavnými usporiadateľmi tejto ľudovej parády boli Miestny odbor ...