Pochod vďaky pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce – 45. ročník


//Pochod vďaky pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce – 45. ročník

Čierny Balog , 27. január 2019

Obec Čierny Balog si už po 45-krát organizovaním lyžiarsko-turistickej akcie Pochod vďaky pripomenula slávnu kapitolu histórie obce. Pred 74 rokmi, tiež v nedeľu, 28. januára 1945 s odhodlaním aj život položiť za záchranu svojich rodín, domovov, obce – sa asi 40 domácich obrancov prevažne povstaleckých vojakov, vedených poručíkom Antonom Kupcom, ktorým prišlo na pomoc asi 15 sovietskych partizánov pod vedením Nikolaja Radula – postavilo do cesty oveľa početnejšiemu nepriateľovi.
K Čiernemu Balogu, známej partizánskej obci, totiž ustupoval horami od mestečka Klenovec prápor (700 mužov) 309 pluku Wehrmachtu. Pomsta v podobe vypálenia drevených domčekov v dedine bola reálna.
Boj na život a na smrť sa začal okolo 15. hod. popoludní. Obrancom pomáhala aj príroda – veľký sneh, treskúca zima pri splne mesiaca. Obrannú líniu udržali 20 hodín. Ani jeden nepriateľ sa do obce nedostal. V pondelok asi o 11. hod. vstúpila do obce Červená armáda. Obec bola definitívne zachránená.
Organizátori na čele so starostom obce Ing. Františkom Budovcom, v spolupráci s domácim turistickým oddielom a organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), aj tohto roku odviedli mnoho práce pre úspešný priebeh podujatia. No počasie im nevyšlo celkom v ústrety. Hmla, sneženie a záveje skúšalo morálku a odhodlanie nielen účastníkov pochodu.
Pozvanie na 45. ročník Pochodu vďaky prijalo viac ako 160 účastníkov. Z Bratislavy, pricestovali dvaja členovia Klubu vojenskej histórie Slovensko pod vedením Borisa Šeligu. Boli ozdobou podujatia a pri pomníkoch počas pietnych aktov zaujali čestnú stráž.
Skupinu 7 turistov zo Spišskej Novej Vsi priviedli manželia Dzurňákovci zo Smižian. Linkový autobus z Brezna, smerujúci na juh k vrchárskej obci Lom nad Rimavicou, priviezol okolo 80 turistov z Brezna, ostatní účastníci pricestovali z radov domácich.
Domáci zahájili pochod na kóte Skalica (938 m n. m.) pri partizánskom cintoríne (23 hrobov), kde má hrob aj najmladšia partizánka 16-ročná Kamila Šagy z ukrajinskej Ovruče. Tu so starostom obce vykonali pietny akt. Do cieľa mali 8 km. Brezňania začínali na kóte Krížnô (939 m n. m.), do cieľa sa brodili cca 6 km. Ostatní – bežkári – cestovali až do sedla Tlstý Javor (1 068 m n. m.). Od cintorína 39 povstaleckých vojakov putovali cca 12 km.
Spoločným cieľom všetkých turistov bol pomník obranných bojov v ústí doliny Páleničnô nad osadou Dobroč. Tu pri vatre oslobodenia všetkých účastníkov najprv čakalo malé občerstvenie – čaj (s rumom) a horalka. Po ňom nasledoval pietny akt kladenia venca a spomienkové príhovory. Postupne sa prítomným prihovorili starosta obce František Budovec, vedúci turistického oddielu v obci Ivan Kučerák, poslanec VUC BB Ing. Miroslav Fašang a nakoniec krátkym príhovorom aj novozvolený predseda 115-člennej ZO – SZPB v Čiernom Balogu Rudo Kováčik.
K tradíciám tohto Pochodu vďaky patrí aj záverečný spoločný spev hymnickej „Cez Balocké čierne hory…“ Rozchádzali sme sa s vyjadrením vďaky organizátorom a vzájomným sľubom, že nedovolíme, aby sa na odvážne činy živých i tých, ktorí obetovali život, zabudlo. O rok dovidenia!
V prílohe je obrazovo-slovná prezentácia 45. ročníka Pochodu vďaky k oslobodeniu obce Čierny Balog, ktorá chce priblížiť atmosféru vydareného podujatia.

Text a foto: Milan Kováčik,
predseda ZO č. 2 SZPB v Brezne

Fotogaléria:
https://photos.google.com/share/AF1QipP9iY8_USlSmHGdmDYF-rBud1lEox07vcS6VC4dORN-9ofOr27wsUihw9NxDYNeKg?hl=sk&key=S1FTUFFqNWZqU3FfZW1sbnN1bnZpUTd1VzNObGNB

 

2019-01-31T12:09:30+00:0031 januára 2019 |Banskobystrický kraj|
X