Okrúhle jubileum predsedu povstaleckej SNR

V deň 150. výročia narodenia Vavra Šrobára, prvého ministra Slováka, významného predstavitelia prvého a druhého odboja a spolupredsedu povstaleckej Slovenskej národnej rady, sa uskutočnilo 9. augusta 2017 na Ondrejskom cintoríne v Bratislave malé spomienkové zhromaždenie, zorganizované Miestnym odborom Matice slovenskej v Petržalke. Prečo práve odtiaľ?

Ako v príhovore povedal zástupca Matice Jozef Schwarz (synovec niekdajšieho predsedu SZPB), Šrobár ako minister s plnou mocou pre Slovensko sa v auguste 1919 zaslúžil o to, že sa Petržalka, ako strategické predmostie Bratislavy, stala súčasťou Československej republiky. Stál na čele úradu, ktorému sa podarilo postupne začleniť jednotlivé regióny našej vlasti do nového štátu, zakladať v nich miestnu správu a v neposlednom rade obraňovať južné hranice pred votrelcami z Maďarska. Z titulu ministra oživotvoril Maticu slovenskú a 32 rokov bol jej predsedom.

Riaditeľ Ústavu politických vied SAV Miroslav Pekník pripomenul, že Šrobár patril medzi tých nemálo politikov, ktorý vedel, kde a kedy treba byť a čo povedať. Prvého mája 1918 vystúpil s hlavným prejavom na zhromaždení robotníkov v Liptovskom sv. Mikuláši, kde okrem požiadavky na osemhodinový pracovný čas a všeobecného volebného práva (aj pre ženy) sa ako Slovák prvý raz verejne vyslovil za zrušenie habsburskej monarchie a vytvorenie spoločného štátu s českým národom. Bol za to odsúdený, ale hneď po prepustení z väznice cestoval do búriacej sa Prahy a bol jedným z piatich mužov 28. októbra, ktorí podpísali deklaráciu o založení ČSR. Napokon, v auguste 1944 bol v B. Bystrici a na Donovaloch, keď sa schyľovalo k vypuknutiu SNP. S doktorom Nábělkom a pplk. Veselom skoncipovali dva zásadné texty o vyhlásení celonárodného povstania proti nemeckým okupantom a ich domácim prisluhovačom a o obnovení ČSR, ktoré prečítali predobedom 30. augusta v Slovenskom slobodnom vysielači. O štyri dni ho zvolili spolu s Karolom Šmidkem za predsedu povstaleckej Slovenskej národnej rady.

Predseda Oblastného výboru SZPB v Bratislave Martin Krno vo svojom prejave hovoril o Šrobárových protifašistických aktivitách počas ľudáckeho režimu a cez Povstanie, ako aj o jeho účasti na moskovských rokovaniach o povojnovom usporiadaní ČSR. V Košiciach 5. mája 1945 viedol slávnostné zasadanie prvej vlády Národného frontu, na ktorom prijali známy Košický vládny program. Napriek týmto skutočnostiam Šrobár zostával z politických, ideologických či osobných dôvodov jeho rivalov pri hodnotení našej histórie neoprávnene zabúdaný. Aj SZPB má v tomto smere čo doháňať.

Prítomní potom položili k hrobu Vavra Šrobára vence kvetov a ešte hodinu zotrvali v neformálnom debate o politicky a spoločensky bohatom živote tohto významného predstaviteľa našich novodobých dejín.

[Bojovník; 17/2017; 24/08/2017; s.: 8; MK ; Zaradenie: KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY]