Prezídium Matice slovenskej

  • Prezídium Matice slovenskej je poradným orgánom predsedu Matice slovenskej a je zriadený na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi prezídia Matice slovenskej sú významné osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Podrobnosti upravuje štatút vydávaný predsedom Matice slovenskej.

Členovia prezídia Matice slovenskej

predseda prezídia
podpredseda prezídia
tajomník prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia
člen prezídia