Poďakovanie za rok 2018 v Matici slovenskej


//Poďakovanie za rok 2018 v Matici slovenskej

Matičný rok 2018 sme zhodnotili a poďakovali sa zaň 13. decembra 2018 v objekte Kryptón na sídlisku Západ. Priestory nám obstaral náš člen Eduard Markovič. Na koncoročnom stretnutí matičných Podtatrancov, usporiadanom pri príležitosti 100. výročia česko-slovenskej štátnosti a 25. výročia vzniku SR, sme si pripomenuli najvýznamnejšie medzníky našich dejín. Stručnú rekapituláciu matičných podujatí uviedla Ľ. Hrehorčáková. Stretnutie, na ktorom sa okrem popradských matičiarov zúčastnili aj naši matiční priatelia z Batizoviec, manželia Oľga a Milan Pastrnákovci a z Liptovskej Tepličky Renáta Mezovská so svojou sestrou Máriou, malo predvianočný ráz. Nechýbali tradičné vinše a koledy v podaní Márie Lenkovej a Kristíny Luntzerovej, neodmysliteľná pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi a matičná hymna.
Súčasťou podujatia bolo vinšovanie jubilantom roka – Helenke Suchej, Zuzke Jančíkovej (v tom čase operovanej), Tonke Stavnej a Dušanovi Petrigáčovi. Každý člen je pre nás cenný. Boli obdarení ružou a drobným darčekom.
Počas tohto podujatia sa nám prihlásili do odboru traja noví členovia – Slávka Malíková, Rastislav Dalecký a Viera Mačuteková. Čo môže byť väčším zadosťučinením pre náš odbor, ako neformálny záujem nových členov?
Zaväzujúce je novoročné želanie predsedu MS Mariána Gešpera: „Národný cit nemožno potlačiť žiadnymi hrozbami ani získať žiadnymi darmi. Je hlboko v nás, v našom vedomí upevnenom v koreňoch našich praotcov, v celom našom národnom bytí a my sme jeho dôkazom celým svojím životom.“

 

Ľudmila Hrehorčáková

 

 

 

 

2019-01-09T09:56:28+00:008 januára 2019 |Prešovský kraj|
X