Podzámčok 2015


//Podzámčok 2015

Podzámčok, 20. – 21. 6. 2015

V dňoch 20. – 21. 6. 2015 sa v Podzámčoku uskutočnil už 21. ročník Slávností na sv. Jána, ktorý spoločne pripravili obec a MO MS v Podzámčoku. V sobotu 20. 6. po privítaní starostom obce Martinom Babiakom v kultúrnom dome a ukážkach sokoliarov sa pobrali účinkujúci i návštevníci v spoločnom sprievode na amfiteáter pod hradom. Tam vo vyše dvojhodinovom programe ich potešili najskôr domáce folklórne skupiny Chrústarik a Podzámočan a potom v rozmanitom pásme piesní a tancov s veľkou odozvou viac ako 300 divákov sa svojimi programami predstavili detský súbor Zornička zo Zvolena, skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny a súbor Hriňovčan z Hriňovej. Vyvrcholením prvého dňa bolo zapálenie vatry na hrade, ktorý v dávnych časoch tureckých nájazdov plnil veľmi významnú úlohu ochrany ľudí i krajiny. V nedeľu 21.6. slávnosti pokračovali slávnostnou svätou omšou v kostole Sv. Jána Krstiteľa a popoludní mimoriadnym valným zhromaždením podzámockých matičiarov a slávnosti uzatvorili divadelníci z Kriváňa predstavením „ Žinčica kontra infarkt“. Všetci účastníci i organizátori sa zhodli na tom, že tohtoročné slávnosti sa vydarili a mimoriadne im prialo aj počasie. Pre podzámockých matičiarov, ktorí na svojom zhromaždení si pripomenuli 20. výročie svojho vzniku to bol výnimočný deň. MO MS vznikol 21. januára 1995 a na zakladajúcom zhromaždení z 330 občanov Podzámčoku sa 201 z nich stalo členmi Matice slovenskej. V tom istom roku vznikla aj folklórna skupina Matičiar i detský súbor Matičiarik a začali sa organizovať aj Svätojánske folklórne slávnosti . Divadelný súbor pri MO MS získaval ocenenia na prehliadkach v Trebišove, Novom Meste nad Váhom a Močenku pri Nitre. Folkloristi nadviazali kontakty so Slovákmi v Poľsku, Maďarsku a vo Vojvodine. Výnimočná aktivita podzámockých matičiarov pod vedením predsedníčky Anny Babiakovej má obrovskú zásluhu na postavení kostola sv. Jána Krstiteľa, pri ktorej im bolo mimoriadne nápomocné aj vtedajšie vedenie Matice slovenskej. Rovnako treba oceniť zásluhu matičiarov pri prestavbe kultúrneho domu a pri mnohých kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach v obci. V Podzámčoku si vystavali svoje domy ďalší a v súčasnosti má obec viac ako 500 obyvateľov, z ktorých mnohí sa zapájajú dol verejnej činnosti. Žiaľ veľa členov MO MS odišlo do večnosti a tak v súčasnosti majú 89 platiacich členov a vynakladajú maximálne úsilie k získavaniu členstva najmä u mladých. O tomto všetkom vo svojej správe hovorila predsednícka Anna Babiaková , ktorej sa dostalo veľkého poďakovania za doterajšiu prácu. Následne si matičiari zvolili nové vedenie MO MS. Predsedníčkou sa stala mladá výtvarníčka Magdaléna Ramšíková, tajomníčkou Mária Hrčková a pokladníčkou Mária Franková. Na záver zhromaždenia prítomných matičiarov pozdravili predseda KR MS Igor Kovačovič a tajomník MS Marek Hanuska, ktorí im poďakovali za doterajšiu dvadsaťročnú obetavú činnosť, poblahoželali pani Babiakovej k jej sviatku narodenia a zaželali novozvoleným činovníkom MO MS slovami J. C. Hronského,aby nezabudli na všetko to, čo doteraz matičiari v Podzámčoku vykonali, aby si aj naďalej zachovali v sebe úctu k našej národnej ustanovizni a šírili najmä medzi mladými v Podzámčoku myšlienky poslania Matice slovenskej.

 

Igor Kovačovič,
predseda KR MS

 

článok neprešiel jazykovou úpravou

Z divadelnej hry Žinčica kontra infarkt, ktorú ochotníci z Kriváňa zahrali po skončení VZ MO

Z divadelnej hry Žinčica kontra infarkt, ktorú ochotníci z Kriváňa zahrali po skončení VZ MO (foto: Marek Hanuska)

Predseda KR Igor Kovačovič gratuluje dlhoročnej predsedníčke MO Anna Babiakovej k narodeninám, ktoré oslávila v minulý mesiac.

Predseda KR Igor Kovačovič gratuluje dlhoročnej predsedníčke MO Anna Babiakovej k narodeninám, ktoré oslávila v minulý mesiac (foto: Marek Hanuska)

2015-06-29T14:04:00+00:0028 júna 2015 |Banskobystrický kraj|
X