Popoludnie s rozprávkami Pavla Dobšinského


//Popoludnie s rozprávkami Pavla Dobšinského

MO MS v Levoči v spolupráci so ZŠ Francisciho pripravili pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského zábavno-poučné popoludnie. Básnik, prekladateľ, redaktor, folklorista a najvýznamnejší slovenský rozprávkar bol kronikárom štúrovského slovenského hnutia, redaktorom rukopisných i tlačených časopisov.
Dňa 27. septembra súťažili žiaci 2., 3. a 4. ročníka ZŠ Francisciho v Levoči. Po prezentácii nasledovalo čítanie z knihy Rozprávkar a Rozprávnica. V prvej časti sa žiaci dozvedeli zaujímavosti z detstva P. Dobšinského. V druhej o jeho ceste do Levoče, kde študoval 8 rokov na ev. lýceu a stal sa tak občanom mesta. Žiaci boli veľmi aktívni, takže úlohy riešili veľmi rýchlo či už v krížovkách, skladačkách, hádankách, alebo výtvarnom prejave. Dopĺňali miesto a rok narodenia, názov knihy, ktorá vyšla v roku 1880, dávne slová – kinteš – sukňa, corgoň – veľký chlapec a iné.
Popoludnie s rozprávkami P. Dobšinského bolo zábavné, poučné, veselé. Bolo to zdôraznené aj vo vyhodnotení popoludnia, súťažiaci boli odmenení ovocím aj sladkosťou.

Výbor MO MS LEVOČA

 

2018-12-14T13:12:45+00:0014 decembra 2018 |Prešovský kraj|
X