Požičovňa krojov a kostýmov je garantom zachovania, obnovy a udržiavania originality tradičného ľudového odevu, tradičných kalendárových obyčají. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska. Požičovňa kostýmov je pracoviskom pre požičiavanie kostýmov a rekvizít aj pre členskú základňu a verejnosť.

Ceny za požičanie:

  • Detské karnevalové kostýmy do 10 €
  • Dobové a karnevalové kostýmy pre dospelých 12 až 20 €
  • Parochne 5 €
  • Kroje pre deti 15 €
  • Kroje pre dospelých 25 €

Ceny a požičovné za jednotlivé samostatné kostýmové a krojové súčasti a doplnky primerane zodpovedajú ich hodnote a časti ceny blokovaného nekompletného kostýmu.
Zálohovú platbu za požičovné uhrádzajú zákazníci pri preberaní kostýmov a doplnkov. Je zvýšená o čiastku, ktorú po vrátení nepoškodených kostýmov zákazníkom vrátime.

 

 

Otváracie hodiny

Pracovná doba pondelok – piatok 7.00 – 15.00 hod.
Pracovná doba štvrtok 8.30 - 16. 30 hod
Obedná prestávka pondelok – piatok 12.00 – 12.30 hod.

Vedúca Požičovne kostýmov a krojov

PhDr. Milada Špalková
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841
Mobil: 0915/982074
E-mail: satnica@matica.sk

Pracovníci Požičovne kostýmov a krojov

Alena Hrušková – zástupkyňa vedúceho
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841
E-mail: alena.hruskova@matica.sk

Viera Grzybová
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841
E-mail: viera.grzybova@matica.sk

Soňa Koppová
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841
E-mail: sona.koppova@matica.sk

Janka Minčíková
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841
E-mail: janka.mincikova@matica.ks

Sumár vykonaných aktivít  a publikačnú činnosť  za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

Súčasná legislatíva a dokumenty