Požičovňa kostýmov a krojov


/Požičovňa kostýmov a krojov
Požičovňa kostýmov a krojov2019-09-25T10:36:53+00:00

Požičovňa krojov a kostýmov je garantom zachovania, obnovy a udržiavania originality tradičného ľudového odevu, tradičných kalendárových obyčají. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska. Požičovňa kostýmov je pracoviskom pre požičiavanie kostýmov a rekvizít aj pre členskú základňu a verejnosť.

 

Ceny za požičanie:

Ceny za požičanie krojov a kostýmov:

  • Detské karnevalové kostýmy 8 €
  • Dobové a karnevalové kostýmy pre dospelých 12 až 20 €
  • Parochne 5 €
  • Kroje pre deti 15 €
  • Kroje pre dospelých 25 €

Ceny za požičanie svadobných krojov:

  • Svadobný kroj ženský 30 €
  • Svadobný kroj mužský 30 €
  • Parta, veniec 10 €
  • Svadobné pierko 5 €
  • Svadobná pôlka 5 €

Ceny a požičovné za jednotlivé samostatné kostýmové a krojové súčasti a doplnky primerane zodpovedajú ich hodnote a časti ceny blokovaného nekompletného kostýmu.
Depozit uhrádzajú zákazníci pri preberaní krojov a kostýmov. Depozit po vrátení nepoškodených krojov a kostýmov zákazníkom vrátime. Depozit pri zapožičaní kostýmu je 10 €, depozit pri zapožičaní kroja je 20 €.

Pri zapožičaní krojov a kostýmov spíšeme nájomnú zmluvu, je potrebné mať zo sebou platný občiansky preukaz.

Vrátenie krojov a kostýmov: do 3 pracovných dní.

Folklórne a ochotnícke súbory majú u nás zľavu.

OZNAM

Vážení zákazníci, Šatnica MS z dôvodu vykonávania inventarizácie bude v dňoch 14. -18.10.2019 zatvorená. Tešíme sa na Vás od 21.10.2019.

Pracovníčky Šatnice MS

 OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ

Výpožičné hodiny pondelok 7.30 – 14.30 hod.
Výpožičné hodiny utorok 7.30 – 14.30 hod.
Výpožičné hodiny streda 7.30 – 14.30 hod.
Výpožičné hodiny štvrtok 7.30 – 17.00 hod.
Nestránkový deň piatok
Obedná prestávka pondelok – piatok 12.00 – 12.30 hod.

 

Vedúca Požičovne kostýmov a krojov

PhDr. Milada Špalková
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841
Mobil: 0915/982074
E-mail: satnica@matica.sk

Pracovníci Požičovne kostýmov a krojov

Alena Hrušková – zástupkyňa vedúceho
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841

Viera Grzybová
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841

Soňa Koppová
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841

Jana Minčíková
Adresa: Škultétyho 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2841

Sumár vykonaných aktivít  a publikačnú činnosť  za príslušné roky nájdete v Správe o činnosti a hospodárení MS na:

 

X