Prešovská vítanka


//Prešovská vítanka

Prešov 8. 2. 2018

Dňa 8. februára 2018 sa v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove uskutočnilo spomienkové podujatie k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Pripravili ho tamojší MO MS a DMS. Hlavným zámerom organizátorov podujatia bolo matičiarom Prešova a okolia i širšej kultúrnej verejnosti pripomenúť a zdôrazniť veľký význam tohto výročia jednak pre naše národné dejiny a zároveň aj pre dejiny matičného hnutia v Prešove. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa totiž Prešov – najmä zásluhou vtedajšieho vedenia miestneho matičného odboru – zaradil k tým mestám a obciam na Slovensku, ktoré vznik suverénnej Slovenskej republiky už v momente jej zrodu, teda od prvej minúty Nového roka 1993, privítali skutočne dôstojným spôsobom a na najvyššej úrovni. Terajšia pripomienka tejto udalosti sa ukázala ako aktuálna a potrebná aj preto, že o nej vtedy, z dosiaľ nezistených príčin, hlavné matičné periodikum Slovenské národné noviny neuverejnilo nijakú správu. .
Podujatie sa začalo slovenskou štátnou hymnou. Po nej sa ujal slova a celý program moderoval predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove Ing. Pavol Kleban. Po jeho otváracom príhovore a privítaní prítomných miestnych matičiarov aj pozvaných hostí program svojím pekným spevom najmä šarišských ľudových piesní výrazne obohatila folklórna skupina Javorina z Malého Šariša, ktorú na akordeóne sprevádzal Dr. Igor Kréta.
V úvode samotného spomienkového programu podujatia vystúpil doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc. V časovom úseku, keď sa rodila a zrodila suverénna Slovenská republika, bol podpredsedom výboru tunajšieho MO MS (predsedom bol vtedy jeho blízky priateľ a kolega na vysokoškolskom pracovisku doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.) potrebu dôstojnej slávnosti uvítania tohto zrodu vtedy inicioval a zároveň aj koordinoval prácu skupinky nadšencov – zástupcov viacerých miestnych kultúrnych inštitúcií – zloženej na prípravu a uskutočnenie tejto slávnosti (vítanky). Má na ňu teda bohatú zásobu autentických spomienok. S mnohými z nich sa podelil s účastníkmi stretnutia. Urobil to na širšom základe poznámok o celkových kultúrno-spoločenských pomeroch v Prešove hneď po Novembri ’89. Bližšie objasnil najmä situáciu v matičnom hnutí. Zdôraznil, že prešovský MO MS ako jeden z nemnohých na Slovensku neprerušil svoju činnosť ani v nežičlivých rokoch normalizácie a práve najmä zásluhou tých, čo matičnú štafetu niesli ďalej aj v tých rokoch (stredoškolský profesor Ferdinand Vokál s priateľmi), v nových podmienkach okamžite začal vyvíjať úsilie čo najskôr nadviazať na situáciu z roku 1968, keď Prešov sa stal jednou z najväčších bášt obnovujúceho sa matičného hnutia na Slovensku. Vďaka pochopeniu nového vedenia mesta a ochote kultúrnych inštitúcií spolupracovať podarilo sa mu zorganizovať značné množstvo podujatí miestneho i celoslovenského významu (takým bola napríklad organizácia snemu Kongresu slovenskej inteligencie, pripomienka 200. výročia založenia pobočného stánku Slovenského učeného tovarišstva v Solivare s odhalením pamätnej tabule na jednej z tamojších škôl) a vo výraznej miere obnoviť miestnu členskú základňu MS. Výbor MO MS svojimi (publikovanými) stanoviskami vyjadroval podporu prešovských matičiarov všetkým krokom vedúcim k prijatiu Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky aj Ústavy Slovenskej republiky, a tak celkom prirodzene dospel aj k rozhodnutiu zorganizovať dôstojné uvítanie zrodu nášho suverénneho štátu na jeho samom prahu – na prelome rokov 1992 a 1993. V spolupráci s vedením mesta, viacerými kultúrnymi inštitúciami (Divadlo Jonáša Záborského, Okresná knižnica, Vlastivedné múzeum a i.) a politickými stranami (SNS, HZDS) sa podarilo pripraviť slávnosť, ktorej účastníci mohli vyjadriť, a aj vyjadrili, svoju radosť z naplnenia túžby mnohých generácií našich národovcov po vlastnej štátnosti. Na Námestí legionárov, pred DJZ), sa rečnilo, spievalo, hralo a tancovalo. , slovom oslavovalo.
Po tomto vystúpení doc. L. Bartka moderátor podujatia Ing. Kleban ponúkol priestor aj na diskusiu. Svojimi spomienkami na pripomínanú udalosť spred dvadsiatich piatich rokov do programu prispeli a jej obraz doplnili M. Murdziková, členka DV MS a predsedníčka MO MS Ličartovce, F. Námešpetra, člen MO MS Prešov, PhDr. L. Matisko, čestný predseda Krajskej rady MS PSK, PaedDr. Eva Barnová, členka MO MS Prešov, a ďalší. Spomienkové stretnutie sme ukončili matičnou hymnou Kto za pravdu horí.

Text: Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov
Foto: Bc. Marko Gajdoš

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2018-02-15T12:07:22+00:0015 februára 2018 |Prešovský kraj|
X