Pripomenutie si 2. svetovej vojny v Davidove

//Pripomenutie si 2. svetovej vojny v Davidove

Pripomenutie si 2. svetovej vojny v Davidove

2017-09-20T10:36:52+00:00

Davidov, 27. 8. 2017

Pri vyslovení slova vojna sa každému vybaví v mysli niečo iné. Ak však niekto povie 2. svetová vojna predstaví si pod tým ten najhorší a zároveň najkrvavejší čin, aké ľudstvo kedy spáchalo. Nemusím snáď ani písať o všetkých tých krutostiach, ktoré sa počas nej udiali.
S oslobodzovaním prvých obcí vranovského okresu sa začalo v novembri 1944 na základe predošlej spolupráce partizánov zo skupiny Čapajev a prenikajúcich sovietskych jednotiek. Oslobodeniu obcí nášho okresu spod nemeckej okupácie predchádzali pred 73 rokmi tuhé a urputné boje. Znepriatelené strany do nich nasadili ťažkú bojovú techniku zastúpenú napríklad mínometmi, raketometmi, samohybnými a protitankovými delami, ale i tankami. Prieskum sovietskeho 107. streleckého zboru generála D. V. Gordejeva zakrátko potvrdil, že pred ním stojí nepriateľ s precízne vybudovanou obranou tentoraz s opornými bodmi v Lomnici, Kamennej Porube, Cabove a predovšetkým v Davidove. Z domov v týchto obciach sa stali palebné ohniská, cesty a rozličné prístupy k nim boli zamínované. Rozhodujúce bitky na seba nenechali dlho čakať. V polovici decembra 1944 vojaci 167. streleckej divízie prenikli na východný okraj obce Davidov a zo severozápadnej strany útočil 615. strelecký pluk. Sovietski vojaci využili svoju útočnú iniciatívu a do večera 16. decembra prenikli do Cabova. Nemci kládli tuhý odpor, pretože boli za ústup z pozícií trestaní svojím velením zastrelením. Podnikali protiútoky najčastejšie za pomoci samochodných diel a tankov.
Tieto boje na sklonku 2. svetovej vojny, pri ktorých asistovali tanky a delá, boli v rámci vranovského okresu najtvrdšie a vyžiadali si veľa životov. Len v Davidove padlo vyše 90 sovietskych vojakov, ktorých neskôr pochovali na Michalovskom cintoríne. V obci ďalej zhorelo do tla 112 domov a 41 obydlí zostalo poškodených. Davidov a obec Cabov boli poslednými oslobodenými obcami vo vranovskom okrese koncom roka 1944.
MO MS Davidov v spolupráci s oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, obcou Davidov a pod záštitou Veľvyslanectva Ruskej federácie a Prešovského samosprávneho kraja si sú plne vedomí významu oslobodenia Slovenska od nacizmu vojakmi Červenej armády v takzvanej Veľkej vlasteneckej vojne. Preto 27. augusta 2017, dva dni pred pripomenutím si vypuknutia jedného z najväčších povstaní 2. svetovej vojny, sme si pripomenuli aj my v obci Davidov, padlých vojakov Červenej armády pri oslobodzovaní tejto obce v decembri 1944, rekonštruovaným pamätníkom s odhalením nových pamätných tabúľ. S myšlienkami, aby sme vojnu neospevovali, ale pietnou spomienkou si zaspomínali na krvavé udalosti, ktorými bola vykúpená naša sloboda, vystúpili s prejavmi pozvaní hostia. Matičiarom sa prihovoril 1. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie Dimitrij Alexejevič Rižov, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a Honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický. Podujatia sa zúčastnili aj poslanci VÚC PSK a mesta Vranov nad Topľou a tiež predstavitelia štátnej správy mesta Vranov nad Topľou.
Osobitne sa chcem poďakovať mladým matičiarom z Vranova nad Topľou a Hencoviec, ktorí pod vedením vedúceho OP MS Vranov nad Topľou Mgr. Miroslava Gešpera, si pri tomto pamätníku vojenskou strážou uctili padlých vojakov.
Pretože si vážime obete padlých sovietskych vojakov, preto nám, občanom obce Davidov, patrí ta najmenšia povinnosť, aby sme za pomoci ruských partnerov, prešovského samosprávneho kraja, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Matice slovenskej a obce Davidov, zrekonštruovali tento významný pamätník.

 

V Davidove dňa 5. 9. 2017

Martin Fejko
riaditeľ ČÚ

článok neprešiel jazykovou úpravou

X