Rokovala komisia výboru MS pre národnostné vzťahy


//Rokovala komisia výboru MS pre národnostné vzťahy

Koncom novembra (23. 11.) rokovala v Dome MS Lučenec komisia výboru MS pre národnostné vzťahy. Zasadnutie otvoril a viedol jej predseda Viliam Komora. Členka výboru Libuša Klučková informovala o príprave Národného projektu rozvoja a vzdelávania. V ňom sa navrhuje reforma školstva – vízia, investície a kontrola vzdelávania, prioritu budú mať odborné školy, aktuálne sa pripomienkujú vysoké školy. Zámerom je aj zjednotiť kompetencie financovania škôl pod rezort školstva. L. Klučková navrhla zvolať okrúhly stôl pre otázky vzdelávania v rámci konania podujatí k Medzinárodnému dňu materinského jazyka čo členka predsedníctva Zlatica Halková rozšírila, aby sa konali tri okrúhle stoly. Tie sa budú konať v krajských mestách na západnom, strednom a východnom Slovensku na tému vzdelávanie v oblasti podpory jazykovej kultúry.
Riaditeľka Strediska národnostných vzťahov MS Margaréta Vyšná predložila návrh kľúčových podujatí v D MS a OP MS, ktoré sa budú aplikovať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Prítomní sa zaoberali pripravovanými podujatiami v rámci Medzinárodného dňa materinského jazyka, L. Klučková navrhla pripraviť výstavu Slovenskej národnej knižnice o vývoji slovenčiny čo sprostredkuje SNV. Diskusia, do ktorej sa zapojili aj členka výboru MS Alena Rezková a riaditeľka DMS Šurany Miroslava Kozárová prebiehala aj k ďalšej problematike národnostných vzťahov a taktiež k finančnej a morálnej podpore matičných domov na južných jazykovo zmiešaných územiach. Prítomní sa zaoberali medializovanou informáciu o podnete na porušenie zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
M. Vyšná informovala o svojom pripravovanom návrhu s pracovným názvom Matičné memorandum, čo by mal byť dokument, ktorý určí rámec osvety Matice slovenskej v rôznych oblastiach, nielen v kultúrnej a vzdelávacej, ale aj vo vodohospodárskej, pôdohospodárskej, energetickej, či potravinovej sfére. Dodajme, že Matica slovenská aj takto napĺňa úlohy, ktoré jej zveril štát a v tomto prípade to je najmä zvyšovanie národného povedomia Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR či posilňovanie vzťahu kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám so slovenskou národnou kultúrou.

Viliam Komora,
Foto: Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-11-28T10:57:47+00:0028 novembra 2016 |Banskobystrický kraj|
X