Rozprávkové vretienko


//Rozprávkové vretienko

Už 19. ročník súťaže v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko sa uskutočnil 24. apríla tohto roku v priestoroch Centra voľného času v Rimavskej Sobote.
Okresného kola sa zúčastnilo dvadsaťjeden výborne pripravených recitátorov v dvoch vekových kategóriách z celého okresu Rimavská Sobota. Pestrá paleta autorov, perfektný výber rozprávok a prežitý a v niektorých prípadoch priam profesionálny prednes charakterizoval tohtoročnú okresnú súťaž. Odborná porota, ktorej členkou bola aj riaditeľka DMS v Rimavskej Sobote Mgr. Ingrid Šulková si pri prednese jednotlivých súťažiacich všímala okrem iného, či deti pochopili svoje texty, prácu s pauzou a tempom reči, ale aj dodržiavanie výslovnosti mäkkých slabík v strede slov a pod. Víťazi obidvoch kategórií obdržali ,diplomy a vecné ceny, ktoré poskytli do súťaže CVČ Relax a DMS Rimavská Sobota.
Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese rozprávky „ Rozprávkové vretienko “

 

I. kategória: (1. stupeň  ZŠ) – 12 súťažiacich 

1. miesto: Sarah S a r v a š o v á     ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota
2. miesto: Adam  G o m b a l a       ZŠ Jesenské
3. miesto: Sofia  S z á n t ó o v á    ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

II. kategória:  (2. stupeň ZŠ) – 9 súťažiacich

1. miesto :  Ľubomír A u x t                ZŠ Jesenské
2. miesto :  Kristína  H a b o d á s z o v á  ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota
3. miesto :  Lukáš Mário  N v o t a   ZŠ Vl. Clementisa Tisovec

Víťazi z 1. a 2. miesta z každej kategórie postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici 31. marca 2015.
Rimavská Sobota, 27. 3. 2015

Mgr. Ingrid Šulková
DMS Rimavská Sobota

2015-05-24T16:57:07+00:0027 marca 2015 |Banskobystrický kraj|
X