„Roztratené zrnká“ v Králi


//„Roztratené zrnká“ v Králi

Slová piesne: „Koď sa Klenovšania dovedna poschodia….“ charakterizujú stretnutie obyvateľov dvoch obcí – Klenovec a Kráľ. Uskutočnilo sa 11. novembra 2018 v obci Kráľ pri repríze komorného programu „Roztratené zrnká“. Jeho deviaty ročník bol venovaný obci Klenovec. V roku 2018 tím zanietencov v zložení Ing. Alena Ďurkovičová, Jaroslav Zvara, Mgr. Stanislava Zvarová, Mgr. Viktor Brádňanský realizoval výskum v obci Klenovec. Historické fakty tento tím zaviedol aj k rodinám žijúcim mimo obce, a to za prisťahovalcami do lokality Skorušina, ale aj za rodinami Novoklenovčanov do obce Kráľ, ktorí svoj domov v Klenovci opustili na začiatku 19. storočia, keď obec zasiahla vlna vysťahovalectva. Tak sa niekoľko rodín v r. 1827 vysťahovalo na Podkarpatskú Rus, kde postavili od základov novú obec, ktorú pomenovali Nový Klenovec. Po 120 rokoch prežitých v inonárodnom prostredí sa v r. 1947 vrátili späť na Slovensko a väčšina z nich sa usídlila v obci Kráľ.
V programe sme prezentovali pracovné i výročné obyčaje (Vianoce, svadba), odevy, účesy, gastronómiu, tanec a ľudové piesne v podaní folklórnej skupiny Šajava, ktorá pracuje pri MO MS v Králi a folklórneho súboru Vepor z Klenovca. O histórii, ľuďoch, o živote v obci Klenovec rozprávali Elena Brndiarová, Viera Medveďová, Ján Vrbinský, Jaroslav Zvara. Rozprávačky z Kráľa Mária Slopovská, Anna Kačalová, Pavlína Hrušková spolu s Michalom Hruškom predstavili zvyky, obyčaje, život v obci Nový Klenovec na Podkarpatskej Rusi. Napriek skutočnosti, že boli ťažko skúšaní neľahkým spôsobom života v minulosti, ich viera v Boha a silné národné povedomie im pomohli zachovať si svoju identitu. Ale nespomínalo sa len na chvíle ťažké a trudné, na rad prišli i veselé príhody a humorné chvíle zo života v nezameniteľnom nárečí. Komorný program slovom sprevádzala Mgr. Katarína Kovačechová, redaktora rádia Rkegina. Po jeho skončení nastal čas na besedu a vzájomné rozhovory medzi účinkujúcimi a divákmi. Viktor Brádňanský hrou na heligónke navodil dobrú náladu všetkým prítomným.
Príprave programu predchádzal terénny výskum, na ktorom sa v obci Kráľ zúčastnili manželia Zuzana a Jozef Benčurovci (obaja 87-roční), Anna Kačalová, Ondrej Šnajder, Mária Slopovská, ktorí svoje detstvo a mladé roky prežili v obci Nový Klenovec na Podkarpatskej Rusi. Komorný program „Roztratené zrnká“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ing. Zuzana Hrušková,
členka MO MS v Králi

 

 

2018-12-05T16:36:11+00:005 decembra 2018 |Banskobystrický kraj|
X