Šaliansky Maťko aj v Lučenci


//Šaliansky Maťko aj v Lučenci
Lučenec 23. 1. 2018
Aj tento začiatok roka sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci konala obľúbená súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Priestory Domu MS sa zaplnili deťmi zo základných škôl a gymnázií z okresu, ktoré netrpezlivo čakali, kým odborná porota povie ich meno a môžu jej predviesť svoj prednes a nadšenie. Porota v zložení Mgr. Milada Bolyošová, Klára Volentová a Jarmila Siváková to nemali jednoduché s výberom víťazov, ktorí postupujú do krajského kola, kvôli výborným výkonom a pripravenosti súťažiacich. A tak súťaž venovaná spomienke na spisovateľa a zakladateľa časopisu Slniečko J. C. Hronského opäť potvrdila svoj význam. Víťazi boli odmenení potleskom spolusúťažiacich, diplomom, knižkou a malým darčekom od Domu Matice slovenskej. Pre všetkých účastníkov bolo pripravené aj malé občerstvenie.
Tak ako v úvode riaditeľka Domu MS Ing. Alena Rezková všetkých privítala a popriala im veľa úspechov v súťaži, aj v závere sa všetkým poďakovala za účasť a popriala veľa šťastia postupujúcim do krajského kola.
Výsledky súťaže boli vyhlásené nasledovne:
I. kategória: 1. miesto – Eva Kaličiaková, SZŠ Gemerská cesta č.1, Lučenec
2. miesto – Natália Tokárová, Cirkevná ZŠ J. Bosca, Lučenec
3. miesto – Esther Kerekešová, ZŠ Vajanského 47, Lučenec
II. kategória: 1. miesto – Michal Zachar, SZŠ Gemerská cesta č. 1, Lučenec
2. miesto – Ľubica Dováľová, ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec
3. miesto – Emma Korimová, ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec
III. kategória: 1. miesto – Emma Kyzúrová, ZŠ Vajanského 47, Lučenec
2. miesto – Szabolcs Tóth, ZŠ s MŠ Radzovce
3. miesto – Lucia Drugdová, ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec
3. miesto – Karolína Rút Karmanová, ZŠ Vajanského 47, Lučenec
Simona Šimová
Dom Matice slovenskej Lučenec
2018-03-02T15:39:52+00:002 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X