Šaliansky Maťko aj v Lučenci

thumbnail

Lučenec, 25.1.2017

V stredu, na sklonku januára 2017, Dom Matice slovenskej v Lučenci zaplnil sa deťmi. Zišli sa tu žiaci základných škôl z celého okresu na obvodnom kole obľúbenej súťaže v prednese slovenskej povesti. Ďalší ročník Šalianskeho Maťka opäť prilákal pozornosť žiakov, ktorí náležite predviedli porotcom  svoje nadanie. A tak súťaž  venovaná spomienke na spisovateľa a zakladateľa časopisu Slniečko J.C.Hronskému  znova potvrdila svoj význam v poznávaní národnej histórie a kultúry. Porota v zložení  Mgr. Miladá Bolyošová, Klára Volentová a Jarmila Siváková mali ťažkú úlohu vybrať pre postup do krajského kola v Banskej Bystrici, tých najlepších. Víťazi boli odmenení okrem potlesku aj diplomami, slovenskou knihou a milým darčekom od Domu Matice slovenskej, ktorý zabezpečil aj malé občerstvenie.
Tak ako v úvode riaditeľka Domu MS všetkých privítala a popriala veľa úspechov v súťažení, tak v závere,  všetkým poďakovala za účasť a vyzdvihla prínos učiteľov, ktorí sa aj touto formou venujú svojim žiakom a našej slovenčine.
Všetkým postupujúcim držíme palce v krajskom kole.

Výsledky súťaže boli vyhlásené nasledovne:
I. kategória:
1. miesto – Ľubica Dováľová, ZŠ M.R.Štefánika, Haličská 8, Lučenec
2. miesto – Emma Korimová, ZŠ Haličská 7, Lučenec
3. miesto – Michal Zachar, SZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec
3. miesto -  Samuel Garaj, ZŠ Novomeského, Lučenec
II. kategória:
1. miesto – Peter Kliment, ZŠ Vajanského, Lučenec
2. miesto -  Jakub Šuhaj, ZŠ M.R.Štefánika, Haličská 8, Lučenec
3. miesto –  Katarína Mičianiková, SZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec
III. kategória:
1. miesto – Emma Kyzúrová, ZŠ Vajanského, Lučenec
2. miesto -  Lucia Drugdová, ZŠ M.R.Štefánika, Haličská 8, Lučenec
3. miesto –  Šimon Golian, ZŠ  Haličská 7, Lučenec
3. miesto  -  Kamil Mihalko, ZŠ Lovinobaňa

Ing. Alena Rezková
riaditeľka DMS

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia