Školáci sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže venovanej ornamentu

Pod záštitou primátorky mesta Andrey Turčanovej ju vyhlásil Dom Matice slovenskej v Prešove.

Prešov 2. marca (TASR) – Ornament je témou výtvarnej súťaže, ktorá je súčasťou tohtoročných podujatí organizovaných pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove. Pod záštitou primátorky mesta Andrey Turčanovej ju vyhlásil Dom Matice slovenskej v Prešove. Ako informoval tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták, výtvarná súťaž s názvom Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom je určená pre žiakov miestnych základných a umeleckých škôl.
Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií podľa školských tried, pre žiakov prvého až tretieho ročníka, ďalšia pre štvrtý až šiesty ročník a tretia pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka. "Podmienkou je zobraziť tému a nakresliť na výkres ľudový ornament ako dekoratívny prejav ľudovej kultúry. Pripomenúť si význam rodiny, domova, spolupatričnosti, súčasných i historických hodnôt v prepojení na 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Prešov," uviedla Sláva Jurková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Prešove. Ďalšími spoluorganizátormi sú Mladá Matica a Mestská organizácia Matice slovenskej v Prešove, mesto Prešov a Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach.
Práce vytvorené ľubovoľnými výtvarnými technikami alebo ich kombináciami majú mať rozmery formátu A3 alebo A4. Všetky treba označiť menom a priezviskom žiaka, kategóriou, kontaktnými údajmi školy a zaslať v priebehu apríla na adresu Dom Matice slovenskej, Masarykova 2, P. O. BOX 148, 080 01 Prešov.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a výstava prác sa uskutoční 12. mája.

[teraz.sk; 02/03/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis]
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/sutaz-presov-ornament/32958-clanok.html