Slováci v Škótsku vo fotografiách

thumbnail

Lučenec, 23. 6. 2017

Ono sa to už tak stáva, že Slovák svetom putuje a miesto si i mimo svojej krajiny nie raz nájsť musí. A tak žijú naši krajania všelikde roztrúsení. Odchádzali kedysi a tak sa deje i dnes. A tak ako vtedy i dnes idú za chlebom s nádejou, že sa raz zas vrátia. Že tam kde idú nájdu ľudí prajných. Keď idete za hranice svojej vlasti na pár dní, je to iné, ale keď ste mimo svojho domova aj niekoľko rokov, spočiatku možno len podvedome, no neskôr celkom cielene hľadáte ľudí vám blízkych. Pán Milan Chudjak, autor fotografií, ktoré si v týchto dňoch môžete pozrieť v priestoroch Domu Matice slovenskej v Lučenci odišiel za prácou do Škótska pred desiatimi rokmi. Spočiatku to tak nevnímal, no ako plynul čas, začal si tam hľadať svoj priestor a v ňom ľudí, ktorí cítia rovnako. A že jeho verným kamarátom je fotoaparát, začal tieto zážitky zachytávať aj cez obrázky. Tak vznikla myšlienka urobiť výstavu fotografií zo života Slovákov žijúcich v Škótsku. A tak návštevníci výstavy môžu vidieť rôzne zábery z podujatí, ktoré sú pripomienkou našich ľudových zvykov, či potuliek po krajine. A tak sa deti našich krajanov stretnú nie len so Santa Clausom, ale aj s naším Mikulášom a čertom. I na ďalších záberoch sú zachytené momenty a chvíľ bežných i netradičných. Fotky približujúce svet našich krajanov za hranicami tak vytvárajú komplexný celok o nich i nás. A nám zostáva veriť, že tieto príbehy budú pokračovať aj mimo fotoobjektívu veselo a šťastne.

Alena Rezková
Dom Matice slovenskej v Lučenci

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia