Spomienkové podujatie na archeológa Bela Pollu na Obišovskom hrade

thumbnail

 

„Ste v mojom srdci. Vidím, ako radi
si prezeráte naše dávne hrady,
tie tŕním ovenčené zbytky…
Ó, koľké búrky, koľké bitky
sa zapísali na ich rumy!…

Lialo sa do nich ako z ciev,
preto v nich zhasol krb a spev,
len pod nimi si les a sláva šumí.“

(Gorazd Zvonický : Slovensko v mojej izbe)

 

V sobotu 8. septembra 2018, aj keď hrmelo, ale iba málo dažďa spadlo z oblohy, aj tak to neodradilo matičiarov z Ličartoviec a okolitých obcí, aby si dôstojne pripomenuli na hrádku Zámčisko 26. výročie Ústavy SR a 18. výročie smrti PhDr. Bela Pollu, DrSc.
Slávnosť pod pamätnou tabuľou venovanú spomínanému archeológovi otvoril piesňou „Otče náš“ súbor Rozmarín z Ličartoviec. Moderátorka Eva Jurková privítala všetkých zúčastnených, a to najmä Máriu Baboľovú, starostku Obišoviec s jej najbližšími kolegyňami, Marka Gajdoša, predsedu OMM Prešov a referenta Domu MS Prešov, Martina Sárossyho z OZ Rákocziho cesta, zástupcu obce Kysak Slavomíra Okrajeka aj ostatných turistov, ktorí prišli obdivovať tento krásny hrádok pri rieke Svinke.
Základným kameňom našej štátnosti je Ústava SR a o jej význame hovorila predsedníčka MO MS Ličartovce Mária Murdziková. Martin Sárossy zrekapituloval práce na obnove hrádku pod jeho odborným vedením, máme ho za čo chváliť! Aj tohto roku boli zahraniční študenti jeho pomocníkmi na hrádku. Belo Polla vydal odborné a praktické metodické postupy, ktorými sa riadia aj v súčasnosti. Jeho mottom bolo: „ Na cestu do zeme, ktorá je ako kniha a ktorú môžeš otvoriť iba raz. Ak ju zle prečítaš, po tebe jej múdrosť a pamäť už nikto nerozlúšti.“ Pod pamätnú tabuľu položil veniec so slovenskou trikolórou predseda DV MO MS v Ličartovciach Ondrej Sabol. Pod hrádkom dlho zneli národné a ľudové piesne, radosť a šťastie z peknej akcie sme si všetci odniesli aj domov.

Mária Murdziková, predsedníčka OBR MS v Prešove,
preds. MO MS Ličartovce a členka DV MS

Foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov