Tokajícka tragédia! Smrť nosila meno Einsatgruppen H


//Tokajícka tragédia! Smrť nosila meno Einsatgruppen H

Tokajík, 18. 11. 2016

V piatok 18. novembra 2016 sa v obci Tokajík uskutočnila pietna spomienka na tragédiu z novembra 1944, keď nacistické vyhladzovacie komando počas trestnej výpravy barbarsky postrieľalo 32 tunajších obyvateľov, ako aj evakuantov z okolitých obcí.
Podujatie organizoval obecný úrad v Tokajíku v spolupráci s múzeom SNP v Banskej Bystrici, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a OP Matice slovenskej v Stropkove a Vranove n. T.
Po svätej liturgii v miestnom grécko-katolíckom chráme sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätníku zavraždených obyvateľov obce, kde za Maticu slovenskú položil veniec podpredseda MS JUDr. Marián Gešper spolu s vedúcim OP MS v Stropkove Lukášom Kaščákom. Treba zdôrazniť, že pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia mnohých renomovaných celoštátnych organizácii, vrátane diplomatických zástupcov pôsobiacich na území SR. Tejto pietnej spomienke dodala punc dôstojnosti aj účasť armádnych zložiek – bojových jednotiek aj vojenskej dychovky, najmä však prítomnosť generality.
Nasledovala báseň a príhovory starostky obce Jany Medvedzovej, veliteľa vzdušných síl SR gen. Ing. Miroslava Korbu, ako aj ďalších významných hostí. Po ich skončení bola v programe zaradená azda najviac očakávaná časť, ktorou bolo dramatické pásmo „Tokajícka tragédia – smrť sa volá Einsatzgruppen H“ v podaní členov umeleckého kolektívu Mladej Matice z Vranova n. T., Lučenca, Humenného a Hencoviec.
Vystúpenie mladých matičiarov uviedol krátkym historickým inkurzom M. Bohmer. Po ňom nasledovalo dramatické pásmo rozdelené do štyroch scén pokrývajúcich nielen samotnú tragédiu, ale aj širšie pozadie udalostí v Európe 2. svetovej vojny s presahom do súčasnej doby. V scénkach symbolicky defilovali historické postavy majúce spojenie s touto tragédiou. A to od príslušníkov slovenských povstaleckých skupín a ruských partizánov pôsobiacich na Zemplíne i Šariši, až po osudy nemeckých nacistických aktérov, ktorí neboli za spáchané zverstvá nikdy potrestaní. Práve posledná informácia u prítomných vyvolala údiv. Okamžite sa rozvinula diskusia študentov so staršími a tým bol cieľ dramatizácie dosiahnutý.
Pásmo bolo sledované početnou verejnosťou, medzi ktorým nechýbali ani študenti zo škôl stropkovského okresu. Podvečer prebiehala ďalšia časť spomienkovej akcie, v rámci ktorej mladí matičiari zreprízovali svoje vystúpenie v sále kultúrneho domu. Potom nasledoval ďalší kultúrny program pre obyvateľov Tokajíka aj okolitých obcí pod názvom „Koncert pre Tokajík“. Vystúpila aj známa heligonkárka z Kysúc Vlasta Mudríková a FS Stropkovčan.
Dramatizácia mala úspech vďaka originálnemu spracovaniu témy, ktorá predovšetkým v závere provokatívne priblížila reálny sled udalostí ústiacich až do tragédie tokajíckych civilistov v novembri 1944.

Lukáš Kaščák
vedúci OP MS Stropkov

článok neprešiel jazykovou úpravou

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/111748#680

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-11-28T10:53:57+00:0028 novembra 2016 |Prešovský kraj|
X