Úvodný ročník Juniády a Humenskej karičky sa vydaril


//Úvodný ročník Juniády a Humenskej karičky sa vydaril

Humenné, 22. 6.2018

Dňa 22. 6.2018 sa v priestoroch ZŠ Kudlovská Humenné uskutočnili 2 nové zaujímavé podujatia –  1. ročník súťaže humenských škôl Juniáda o Putovný pohár mesta Humenné v kategóriách speváckych družstiev a detských sólo spevákov a úvodný ročník tanečného projektu zameraného na udržiavanie pôvodných ľudových tanečných tradícií v Humennom –  Humenská karička.
Na podujatiach participovali Odbor školstva MÚ Humenné, Vihorlatské múzeum v Humennom, ZŠ Kudlovská Humenné, MO Matice slovenskej v Humennom a Súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné.
Záštitu nad podujatím prevzali primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR PhDr. Jana Vaľová spolu s  predsedom Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom.
Do speváckej súťaže sa zapojilo 10 štvorčlenných družstiev zo 7 základných škôl, pričom niektoré školy postavili dve súťažné družstvá a to: ZŠ Laborecká Humenné – 1.družstvo: Ema Banduričová, Nina Gombárová, Vanda Marinčáková a Tamara Volochová, 2.družstvo: Branislav Behún, Michaela Gažiová, Veronika Biľová a Zuzana Biľová, ZŠ Pugačevova Humenné : Jakub Švec, Kiara Sikorská, Laura Jakubčová a Anastázia Fedorcová, ZŠ Švermová Humenné – 1.družstvo: Miroslava Chomová, Zuzana Krídlová, Viktória Lacová a Michaela Balážová, 2.družstvo: Sophia Sotáková, Tamara Džubárová, Kristína Štenková a Eva Onderišinová, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné: 1. družstvo: Samuel Horvat, Júlia Čopanová, Lucia Kožinová a Vanesa Kuľusová, 2. družstvo:  David Čelovský, Sara Sokolovičová, Anna-Mária Kurucová a Viktória Cerulová, SNP Humenné: Karin Jenčíková, Miriam Mudríková, Alexandra Jašková, Matúš Fedurco ZŠ Hrnčiarska Humenné: Katarína Čurillová, Ľudmila Kvašná,   Sebastián Jakubov a Janka Moskurišinová a nakoniec spojené družstvo ZŠ Kudlovská Humenné: Kristína Adamčíková, Adam Harajda s ZŠ Hrnčiarska Humenné: Viktória Dzurčaninová a Peter Mižák. Celkovo účinkovalo 40 spevákov.
Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení  doc. Vladimír Marušin, ArtD.- vedúci hudobnej katedry Prešovskej univerzity a pedagóg VŠMU Bratislava, Miroslav Dzijak – SZUŠ Kudlovská Humenné,  Mgr. Mária Ďugošová – ZŠ Laborecká Humenné, Mgr. Andrea Lacová – ZŠ Švermová Humenné, Mgr. Janíková – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, Mgr. Erika Lukáčová – ZŠ Pugačevova Humenné, Mgr. Miriam Mudríková – ZŠ SNP Humenné, Mgr. Ivana Kočanová – ZŠ Kudlovská Humenné a Marianna Kalaninová – ZŠ Hrnčiarska Humenné, ktorá vysoko ocenila spevácku prípravu a prevedenie piesní jednotlivými účinkujúcimi. Pozitívnym prvkom bola aj účasť nových mladých spevákov.
Putovný pohár mesta Humenné na rok 2018 v kategórii speváckych družstiev si vybojovalo 1. družstvo ZŠ Laborecká Humenné v zložení – Ema Banduričová, Nina Gombárová, Vanda Marinčáková, Tamara Volochová a víťazom v kategórii  sólo spev sa stala Vanda Marinčáková zo ZŠ Laborecká, ktorých na súťaž pripravila  a na klavíri sprevádzala Mgr. Mária Ďugošová.

Ceny pre víťazov a ocenenia pre súťažiacich poskytlo mesto Humenné a osobne ich odovzdala primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová.

V druhej tanečnej časti piatkového dopoludnia pod názvom Humenská karička tanečný pedagóg a choreograf doc. Vladimír Marušin, ArtD. realizoval tanečnú dielňu počas ktorej naučil všetkých zúčastnených – deti i ich pedagógov základným prvkom tanca karička. Záverečného kola tanečného podujatia sa zúčastnila i primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová.
Vydarené podujatia svojimi prezentáciami obohatili dídžej Michal Marušín, známy pod menom Mafia Corner a jednotlivé tanečné skupiny tanečného oddelenia Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné, Detský folklórny súbor Chemloňáčik a Folklórny súbor Chemlon Humenné. O zvuk na podujatí sa staral učiteľ SZUŠ a tanečný pedagóg FS Chemlon Michal Gnip.
Poďakovanie patrí riaditeľstvám všetkých zúčastnených škôl, ale najmä zanieteným hudobným pedagógom, ktorí so svojimi zverencami pravidelne už niekoľko rokov systematicky pracujú a to – Mgr. Márii Ďugošovej, Mgr. Andrei Lacovej, Mgr. Ivete Janíkovej a PaedDr. Jane Horvátovej, Mgr. Erike Lukáčovej, Mgr. Miriam Mudríkovej, Mgr. Ivane Kočanovej, Mgr. Lenke Bobríkovej a Mgr. Jánovi Olekšákovi.

Do videnia a počutia o rok na ďalšom ročníku Juniády a Humenskej karičky.

Mgr. Miroslav Kerekanič

Zoznam družstiev na Juniádu:

ZŠ Laborecká Humenné – 1.družstvo:    Ema Banduričová, Nina Gombárová,                                                                                       Vanda Marinčáková, Tamara Volochová

2.družstvo:     Branislav Behún, Michaela Gažiová,   Veronika Biľová, Zuzana Biľová

ZŠ Pugačevova Humenné :  Jakub Švec, Kiara Sikorská,   ura Jakubčová, Anastázia Fedorcová.

ZŠ Švermová Humenné – 1.družstvo:      Miroslava Chomová, Zuzana Krídlová,  Viktória Lacová, Michaela Balážová

2.družstvo:       Sophia Sotáková, Tamara Džubárová, Kristína Štenková, Eva Onderišinová

ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
1. družstvo:            Samuel Horvat, Júlia Čopanová,Lucia Kožinová, Vanesa Kuľusová
družstvo:  David Čelovský, Sara Sokolovičová,       Anna-Mária Kurucová, Viktória Cerulová
ZŠ SNP Humenné
Karin Jenčíková, Miriam Mudríková,          Alexandra Jašková, Matúš Fedurco

ZŠ Hrnčiarska Humenné
Katarína Čurillová, Ľudmila Kvašná,   Sebastián Jakubov, Janka Moskurišinová

spojené družstvo
ZŠ Kudlovská Humenné  a    Kristína Adamčíková, Adam Harajda,
ZŠ Hrnčiarska Humenné
Viktória Dzurčaninová, Peter Mižák
Porota:
– doc. Vladimír Marušin, ArtD.

– Miroslav Dzijak – hudobný pedagóg

– Mgr. Mária Ďugošová – ZŠ Laborecká Humenné

– Mgr. Andrea Lacová – ZŠ Švermová Humenné

– Mgr. Iveta Janíková – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
– Mgr. Erika Lukáčová – ZŠ Pugačevova Humenné

– Mgr. Miriam Mudríková – ZŠ SNP Humenné

– Mgr. Ivana Kočanová – ZŠ Kudlovská Humenné

– Marianna Kalaninová – ZŠ Hrnčiarska Humenné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-07-19T15:40:19+00:0019 júla 2018 |Prešovský kraj|
X