Tajomníci Matice slovenskej

  • Tajomníci Matice slovenskej vykonávajú agendu na základe poverenia predsedu vo vymedzenej oblasti činnosti. Tajomníci sú spravidla v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou, vymenúva ich a odvoláva predseda.


 

Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť

RNDr. Ján Seman

 

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 42
Mobil: 0905 293 622
E-mail: jan.seman@matica.sk

Tajomník MS 

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Mgr. Viliam KomoraAdresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 20
Mobil:  0918 904 968
E-mail: snv@matica.sk

 

 

 

Vedecký tajomník MS

Mgr. Peter Cabadaj

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01  Martin
tel.: 043/3812836
0918/904 920