Tajomníci Matice slovenskej

  • Tajomníci Matice slovenskej vykonávajú agendu na základe poverenia predsedu vo vymedzenej oblasti činnosti. Tajomníci sú spravidla v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou, vymenúva ich a odvoláva predseda.


Vedecký tajomník Matice slovenskej

Mgr. Peter Cabadaj

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: 043/ 381 2836
Mobil: 0918/ 904 920
E-mail: peter.cabadaj@matica.sk

Mgr. Peter Cabadaj


Publikačná činnosť P. Cabadaja do r. 2006
Publikačná činnosť P. Cabadaja od r. 2006 - do r. 2016 - na požiadanie získate na e-maily webmaster@matica.sk

Tajomník Matice slovenskej

Mgr. Marek Hanuska

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 20
Mobil: 0918/ 904 969
E-mail: marek.hanuska@matica.sk

marek-hanuska

 

PhDr. Peter Mulík, PhD., tajomník predsedu MS

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/38128002
Mobil: 0905/560386
E-mail: peter.mulik@matica.sk