Veľkonočné zvykoslovie v popradskej Matici slovenskej

thumbnail

Poprad, 3. 4. 2017

V pondelok, 3. apríla ožilo sídlo Matice v Poprade návštevou žiakov ZŠ Komenského, ktorí v rámci školského klubu navštívili MS v Poprade. 30 detí si posadalo ku stolom ozdobeným veľkonočnými symbolmi – s bahniatkami, maľovanými vajíčkami, prestieraniami a postavičkami sliepočiek a kuriatok, zajačikov a húsat zhotovených počas tvorivých dielní v predošlých rokoch.
Keďže sa vydarili, pani vychovávateľka Darina Koudelková zopakovala s deťmi naše sídlo, aby sme spolu zažívali spoločenstvo sprítomnením si veľkonočných tradícií. Hovorili sme o vynášaní Moreny po dlhej zime, privítaní jari, čistení studničiek a svojich príbytkov, ochrane našej prírody a vlastným pričinením aj o udržiavanie poriadku vo svojom okolí. Deti od 8 do desať rokov toho na počudovanie o obyčajoch vedeli rozprávať. Spomínali vynášanie Moreny v Kišovciach, o oblievačke, a chlapci aj o štedrom obdarovaní, o jedlách, o krojoch, ktoré má starka v truhlici . Stretnutie pri starodávnych pesničkách Morena, Morena, za kohos umrela, Hoja, ďuňďa, hoja / nezabudnuteľné z roku na dedine, časť jar/, slnko, slnko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko... Dievčatko zarecitovalo veršík ako z batizovského vajíčka „Gúľaj sa, vajíčko, popod naše Tatry, zanes pozdravenie tomu, komu patrí“. Rozlúčili sme sa radostne a deti si odnášali niekoľko slovenských vlajok, pretože sme hovorili aj o našej slovenskej vlasti a o tom, že sme potomkami Slovákov. Kiež by tieto naše deti , keď vyrastú, ostávali doma a udržiavali naše pokračovanie.

Ľudmila Hrehorčáková,
predsedníčka MO MS v Poprade

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia