VIANOČNÉ POSEDENIE


//VIANOČNÉ POSEDENIE

 

Tradícia vianočných matičných stretnutí sa zachováva v našom MO MS už niekoľko desaťročí. Matica slovenská kladie dôraz na národné a duchovné hodnoty našich predkov, ktoré sme povinní odovzdať ďalším generáciám, aby boli vo svojom rozhodovaní rozumní a lepší…
V slávnostnej vianočnej atmosfére privítala tajomníčka MO MS PhDr. Eva Jurková domácich matičiarov, vzácnych hostí: riaditeľku Domu MS v Prešove Mgr. Slávku Jurkovú, predsedu KR MS Prešovského kraja Bc. Dušana Pribulu s jeho kolektívom, Annu Janigovú, predsedníčku MO MS v Malom Šariši so súborom Javorina a starostku obce Ing. Máriu Ščepitovú. Na úvod zaznela matičná hymna, slovo predsedníčky MO MS Márie Murdzikovej gratulácie našim jubilantom, slávnostné prijatie 3 nových členov do Matice slovenskej, pozdravy prítomných hostí, kultúrny program, v ktorom sa predstavil súbor Rozmarín, ktorý už niekoľko desaťročí vedie Elena Oršuláková, súbor Javorina z Malého Šariša vianočnými koledami spestril program. Nesklamal nás ani matičný klub heligonkárov z Bardejova, ktorí nás zabaváli krásnymi ľudovými slovenskými aj rusínskými pesničkami.
Naša matičná činnosť v roku 2018 bola pestrá. Zúčastňovali sme sa na všetkých oslavách národných a štátnych jubileí od Košíc, Stropkova, Malého Šariša, Tulčíka, Prešova, Myjavy, Košarísk až po Žilinu. Pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. sv. vojny sme uskutočnili výskum v nemeckých archívoch o počte padlých a ranených vojakov z našej obce.
Do nového roku 2019 želajú ličartovskí matičiari zdravie, pozitívne emócie, menej stresov, zdravé vlastenectvo, kultúru vo vzájomných vzťahoch, splnenie všetkých túžob, ktoré urobia náš život krajším a bohatším. Naše slová a skutky nech sú stále viac posolstvom lásky k národu.

Mária Murdziková,
členka Dozorného výboru MS

2019-01-09T16:47:06+00:009 januára 2019 |Prešovský kraj|
X