Vynesením Moreny v Žarnovici privítali jar

thumbnail

Žarnovica, 21. 3. 2017

Stalo sa už tradíciou, že Základná škola na Ul. Fr. Kráľa a Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici spoločne organizujú podujatie pod názvom „Vynášanie Moreny“. Tentoraz tak tomu bolo v utorok 21.marca, teda deň pod oficiálnom prvom jarnom dni. A termín vybrali skutočne správny, pretože mu prialo aj počasie.
Prakticky všetci žiaci I. stupňa ZŠ Žarnovica, pod vedením svojich triednych učiteliek, krátko pred 10.00 hod. začali sprievod v čele s Morenou od ZŠ na Kľakovskej ulici. Disciplinovane sa presunuli k parčíku na Ul. A. Sládkoviča, kde sa rôznymi riekankami začala prvá rozlúčka s týmto symbolom zimy, či bohyne smrti, alebo akéhosi ohyzdného stvorenia. Žiaci prešli na Nám. SNP, a to už aj za účasti žiakov ZŠ A. Kmeťa, kde sa k nim pripojili ešte aj žiaci materskej školy. Podujatie sledovalo aj viacero rodičov, či starých rodičov žiakov. Celkovo tak Morenu prišlo „odprevadiť„ približne až 350 osôb, čo je približne minimálne o celú stovku viac ako v minulom roku. Podujatie tak vlastne tentoraz účasťou dosiahlo v Žarnovici historický rekord. Na Námestí SNP žiaci pod vedením Mgr. Melánie Ceizelovej opäť básničkami i pesničkami „pripravovali“ symbol zimy tentoraz už na jej definitívny koniec. Za to si od zástupkyne primátora Ing. Aleny Kazimírovej vyslúžili odmenu v podobe veľkonočných vajíčok i lízaniek, ktoré im odovzdala priamo na námestí. Ešte zaspievali „Morena kde si predtým prebývala“ a „Anička dušička...“ a na najbližšom oblúkovom moste potom Morenu spoločne najskôr pomaly vyzliekli, zapálili a pre istotu ešte horiacu hodili do Kľakovského potoka. Morenu ešte niekoľko desiatok sekúnd horiacu, potom odplavila voda nenávratne preč. Žiaci jej koniec ešte zdôraznili hodením pripravených vencov i konárikov. Snáď aj tento tradičný rituál, ktorý trval asi 45 minút, „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a následnému jarnému počasiu nielen v Žarnovici, ale aj na celom Slovensku. Aj tentoraz sa teda v Žarnovici úspešne podarilo zrealizovať jeden zo starých ľudových zvykov a potešujúca je aj skutočnosť, že podujatie sa uskutočnilo aj za účasti rádia Regina.
Za ústretovosť pri príprave i úspešnej realizácie podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým učiteľkám I. stupňa. Osobitné poďakovanie, aj za prípravu, patrí už tradičnej hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej i ako členke výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka,
tajomník MO MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Rozlúčka na Nám. SNP
Rozlúčka na Nám. SNP
Odmena od viceprimátorky mesta
Odmena od viceprimátorky mesta

Rozlúčka na Nám. SNP

Posledné chvíle symbolu zimy
Posledné chvíle symbolu zimy

 

Morena v Kľakovskom potoku