VYNIESLI MORENU A VYPUSTILI BALÓN ŠŤASTIA


//VYNIESLI MORENU A VYPUSTILI BALÓN ŠŤASTIA

Žarnovica, 21. 3. 2019

Je to už skutočne tradícia, že Základná škola na Ul. F. Kráľa a Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici spoločne organizujú podujatie pod názvom „Vynášanie Moreny“. Tú začala, žiaľ, už nebohá p. učiteľka ZŠ i dlhoročná členka výboru MO MS Mgr. Melánia Ceizelová. Inak tomu nebolo ani teraz a podujatie bolo naplánované na 21. marca, teda na deň po oficiálnom prvom jarnom dni. A tentoraz bolo skutočne krásne, veru už jarné počasie.

Na tento deň sa pripravili zodpovedne. V dostatočnom časovom predstihu si žiaci I. stupňa, v školskom klube detí, pod vedením Mgr. Dariny Nikodémovej a Radomíry Pacalajovej (obe členky MO MS), a s pomocou svojich vychovávateliek Kataríny Šavoltovej a Aleny Necpálovej (obe členky MO MS Žarnovica) vyrobili Morenu i veniec. Všetci žiaci I. stupňa ZŠ Žarnovica (11 tried, teda spolu viac ako 200 žiakov v ten deň prítomných v škole), pod vedením svojich triednych učiteliek, krátko tesne pred 10. hod. začali sprievod, v čele s Morenou, od ZŠ na Kľakovskej ulici. Predtým si však ešte zopakovali pesničky, ktoré si nacvičili pod vedením Mgr. D. Nikodémovej a R. Pacalajovej, a aj v niektorých triedach pod vedením svojich triednych učiteliek. Všetci sa potom disciplinovane presunuli k parčíku na Ulici Andreja Sládkoviča, kde si zaspievali niekoľko pesničiek, aby sa pripravili na konečný odchod Moreny na Námestí SNP. Tam ich, okrem niekoľko náhodných okoloidúcich, čakalo aj 60 detí z MŠ spolu s riaditeľkou Oľgou Zmorajovou a ďalšími učiteľkami. Na Námestí SNP sa žiaci, pod vedením vychovávateľky R. Pacalajovej a s pomocou Mgr. D. Nikodémovej, so symbolom zimy či bohyne smrti, alebo akéhosi ohyzdného stvorenia, rozlúčili ľudovými pesničkami. Zaspievali napríklad: „Morena, Morena, obi si kolená. Prichystáme ťa, odejeme ťa, zapálime ťa, zhodíme ťa, vo vode ťa utopíme, takto ťa odprevadíme.“, či: „Krásna, krásna, kde si húsky pásla? Niže pánskej lúčky, stratila papučky“, no i „Slnce, slnce, poď na naše líca, dáme ti vajíčka. Otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.“ Za to dostali „pozdrav“ od zástupkyne primátora Ing. Aleny Kazimírovej v podobe sladkostí. Na najbližšom oblúkovom moste Radomíra Pacalajová, spoločne s triednou učiteľkou III. B Mgr. Danou Čiernou, Morenu podpálili a hodili do Kľakovského potoka. Bolo to aj za spevu: „Jarou vonia vzduch, slnečný je deň. Vtáci spievajú, jar už prišla sem. Dnes je krásny deň, veselo je nám, Slnko svieti, jar už prišla k nám.“ Oproti predchádzajúcim rokom si Morenu „uctili“ aj následným hodením venca do Kľakovského potoka. Snáď aj tento tradičný rituál vynášania, ktorý trval asi 30 minút, „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a príchodu jarného počasia nielen v Žarnovici. No a troškou „moderny“, ako spojenie tradičných ľudových zvykov so súčasnosťou, bola skutočnosť, že v mene všetkých účastníkov R. Pacalajová a Mgr. D. Čierna spoločne vypustili balón šťastia.

Aj tentoraz sa teda v Žarnovici úspešne podarilo zrealizovať nielen jeden zo starých ľudových zvykov, ale „prepojiť“ ho aj so súčasnosťou. Bolo to nielen vďaka celkovému počtu približne 280 účastníkov, čo je rovnaká účasť ako pred rokom.

Za ústretovosť pri príprave i úspešnej realizácie podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým učiteľkám I. stupňa. Osobitné poďakovanie aj za prípravu patrí tentoraz hlavnej organizátorke R. Pacalajovej. Týmto podujatím jeho účastníci vzdali aj úctu Mgr. M. Ceizelovej, iniciátorke i dlhoročnej hlavnej organizátorke tohto krásneho podujatia.

Text a fotografie: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Čelo sprievodu

Čelo sprievodu

Zastavenie v parčíku na Ul. A. Sládkoviča

Zastavenie v parčíku na Ul. A. Sládkoviča

Rozlúčka na Nám. SNP

Rozlúčka na Nám. SNP

Posledné chvíle Moreny

Posledné chvíle Moreny

Vypustený balón šťastia

Vypustený balón šťastia

 

2019-03-25T15:35:29+00:0025 marca 2019 |Banskobystrický kraj|
X