Vyšívaná história ECAV pohľadom matičiarov z Kráľa


//Vyšívaná história ECAV pohľadom matičiarov z Kráľa

História je učiteľkou života – toto staré latinské príslovie platí dodnes. Pravda, ak sa históriou chceme dať poučiť. Je veľmi dôležité poznať príčiny a okolnosti, ktoré viedli k rôznym bojom, povstaniam či k vzniku hnutí, ako aj ich následky – zmeny v ľudskej spoločnosti a hlavne mať vedomie o osobnostiach, ktoré v týchto dejoch zohrali významné úlohy. Takto spoznávame svoje korene, minulosť svojho národa, cirkvi i jednotlivcov.
Tak v 16. storočí vzniklo protestantské hnutie – reformácia, ktorého cieľom bola náprava cirkvi, odstránenie neporiadkov v kresťanstve. O niekoľko rokov toto učenie preniklo aj za hranice Nemecka, dostalo sa aj na Slovensko, a to boli počiatky vzniku luteránskej cirkvi u nás. Za začiatok reformácie sa pokladá 31. október 1517. V roku 2017 sme si so Svetovým luteránskym zväzom pripomenuli 500. výročie začiatku reformácie cirkvi aj na Slovensku. A tak na výročnom stretnutí výboru Spoločenstva evanjelických žien (ďalej aj „SEŽ“) v marci 2011 bol prijatý projekt k tomuto výročiu s názvom „Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“, ktorý na 15 vyšívaných obrazoch – gobelínoch stvárňuje poznanie, deje a osobnosti päťstoročnej histórie evanjelickej cirkvi. Členkami projektovej komisie boli PhDr. Jana Kepplová z CZ ECAV Bratislava-Prievoz, Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ, Emília Fojtíková. Podklady na vyšívané obrazy namaľovala prof. Ing. arch. Janka Krivošová, ktorá sa tiež stala členkou projektovej komisie i umeleckou garantkou projektu.
Konečnej podobe obrazov predchádzalo niekoľko školení techniky gobelínovej výšivky, kladenia stehov, použitia správnych odtieňov bavlniek, zabezpečenia všetkých materiálnych potrieb na vyšívanie. Pre projekt bola v každom senioráte Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej aj „ECAV“) vybraná tzv. hlavná seniorálna vyšívačka, ktorá koordinovala práce na gobelíne.
Spolu s dcérou sme sa počas zimných mesiacov v roku 2015 pridali k vyšívaniu gobelínu č. 7 „Povstania za slobodu vierovyznania“, ktorý bol určený pre Rimavský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, do ktorého patrí aj dcérocirkev Kráľ-Abovce. Našou koordinátorkou bola Ing. Anna Germanová z CZ ECAV Klenovec, ktorá sledovala celý priebeh vyšívania, poslúžila radou, ale aj kritikou. Veľkej podpory pri tejto práci sa nám dostalo od Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi, ktorý nám poskytol svoje priestory, kde sme mohli gobelín vyšívať. Veľkú tvorivosť, predstavivosť si vyžiadalo hlavne vyšitie otvorenej knihy Tranoscia, kde bolo treba na malom priestore vyšiť predtlač písanú švabachom… Ale podarilo sa. Z Kráľa gobelín putoval do ďalších zborov patriacich do Rimavského seniorátu (Klenovca, Kokavy nad Rimavicou)… A tak koncom roka 2016 bol gobelín č. 7 vyšitý a zaslaný na orámovanie.
Všetkých 16 vyšitých gobelínov Spoločenstvo evanjelických žien predstavilo širokej verejnosti 31. októbra 2017, keď si Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomenula 500. výročie reformácie. Obrazy – gobelíny boli vystavené v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, v nasledujúcich rokoch je plánovaná putovná výstava do iných krajín, hlavne Nemecka, Francúzska, Švajčiarska. Cieľom tejto práce bolo posilniť evanjelickú identitu a lepšie poznať evanjelickú históriu. Táto práca sa však neskočila len poďakovaním a ukončením diela. Spoločenstvo evanjelických žien pod vedením p. farárky Daniely Horínkovej zorganizovalo rozlúčkové stretnutie vyšívačiek vo Svätom Jure v dňoch 8. – 10. 12. 2017 s bohatým programom. Zúčastnilo sa ňom 42 žien či už z projektovej komisie, prednášateľky, alebo samotné vyšívačky. Deň sa začal rannou pobožnosťou a končil večerným stíšením s modlitbami. Medzitým sa konali prednášky na rôzne témy, napr. „Ženy reformácie“, „Reformácia po praslici“, „Jubilejný rok reformácie“, „Vyhodnotenie vyšívanej histórie“. Súčasťou sprievodného programu rozlúčkového stretnutia vyšívačiek bola i návšteva divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. A práve tu sme videli všetky vyšívané gobelíny spolu. Bola to nádhera a vyvolala v nás pocity, ktoré sa nedajú pár slovami položiť na papier. Odporúčam každému pozrieť si túto vernisáž a vychutnať si krásu tohto s Božou pomocou vytvoreného diela. Lebo v každom obraze je vovyšívané mnoho lásky, zanietenosti, radosti, úcty, obdivu, ale aj odriekania.
Chcem sa poďakovať mojej dcére Zuzke, že ma posilnila a nabádala, aby sme podieľali na tomto diele. Neľutujem čas ani námahu. Týmto počinom sme si posilnili evanjelickú identitu, lepšie poznali evanjelickú históriu a utužili bratsko-sesterskú lásku medzi jednotlivými zbormi ECAV na Slovensku. A predovšetkým ďakujeme Pánu Bohu za pomoc, trpezlivosť a tvorivosť pri vyšívaní. Poďakovanie patrí aj všetkým darcom, ktorí finančne podporili zhotovenie gobelínov a Miestnemu odboru Matice slovenskej v Králi za materiálnu pomoc.

Pavlína Hrušková
členka MO MS v Králi

 

2018-03-21T16:02:46+00:0021 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X