ZA KRÁSU SLOVA 2017

thumbnail

Prešov, 23. 3. 2017

MO MS a DMS v Prešove sú iniciátormi krajskej súťaže stredoškolákov Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova 2017. Už XIX. ročník tejto súťaže, v ktorej „slovo“ nesie pečať histórie, súčasnosti, rodnej reči i spisovnej slovenčiny, sa konal 23. marca 2017 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove (S SOŠ ELBA).
Odbor školstva Úradu PSK, Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS, Odbor Mladej Matice v Prešove a S SOŠ ELBA v Prešove sa ako spoluorganizátori úspešne zhodli na potrebe pokračovať v súťaži, ktorej cieľom je prehlbovanie vedomostí a schopností zo slovenského jazyka s dôrazom nielen na ovládanie gramatiky, ale aj na rétorický prejav. Súťaž sa konala v Roku Jozefa Miloslava Hurbana, čo v úvode jej slávnostného otvorenia vyzdvihol PhDr. Vladimír Husár, riaditeľ S CVČ ELBA, keď recitoval verše tohto velikána slovenských dejín, významného predstaviteľa štúrovskej generácie. K prítomným sa prihovorili aj Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ S SOŠ ELBA, Mgr. Romana Birošová, riaditeľka S SOŠ ELBA, PhDr. Ladislav Matisko, osnovateľ súťaže, čestný predseda KR MS, predseda ObR MS a predseda MO MS v Prešove.
Lásku k materinskému jazyku prejavilo 22 stredoškolákov najmä tým, že na súťaž prišli vedomostne a prakticky veľmi dobre pripravení z týchto stredných škôl PSK: Gymnázium Konštantínova v Prešove, Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove, Stredná zdravotnícka škola v Humennom, Gymnázium sv. Moniky v Prešove,  Gymnázium v Stropkove, Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove, Hotelová akadémia v Prešove, Stredná priemyselná škola v Poprade, Stredná zdravotnícka škola v Prešove, Stredná odborná škola A. Warhola v Medzilaborciach, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, Gymnázium L. Stöckela v Bardejove a Gymnázium J. Bosca v Bardejove.
Súťažiaci absolvovali tri disciplíny: písomný vedomostný test zo slovenského jazyka, prednes pripraveného prejavu na ľubovoľnú tému, prednes improvizovaného prejavu na vyžrebovanú tému.

Výsledky súťaže Za krásu slova 2017:

Kategória študenti gymnázií:
1. miesto Valentín Harničár (Gymnázium sv. Moniky v Prešove)
2. miesto Jana Barnišinová (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom)
3. miesto Michaela Gajdošíková (Gymnázium v Stropkove)

Najlepší rétorický prejav Mária Gavalová (Gymnázium L. Stöckela v Bardejove)

Kategória študenti stredných odborných škôl:
1. miesto Rebeka Chalachanová (SOŠ A. Warhola v Medzilaborciach)
2. miesto Lenka Želonková (Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove)
3. miesto Lucia Ščecinová (Hotelová akadémia v Prešove)

Najlepší rétorický prejav predniesla Lenka Želonková (Pedagogická a sociálna akadémia v
Prešove), takisto to bol najlepší prejav v celkovom hodnotení oboch kategórií.

Písomný vedomostný test v hodnotení oboch typov stredných škôl najlepšie vypracovali:
Viktória Kovaľová (Gymnázium Konštantínova v Prešove), Jana Barnišinová
(Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom), Michaela Gajdošíková (Gymnázium v
Stropkove).

Na základe sčítania bodov zo všetkých súťažných disciplín vyhlásila odborná porota
absolútneho víťaza krajského kola Za krásu slova 2017, stal sa ním Valentín Harničár
(Gymnázium sv. Moniky v Prešove).

Ocenení súťažiaci si slávnostne prevzali zaslúžené diplomy a vecné ceny, všetci účastníci súťaže Za krásu slova 2017 získali čestné uznania. Za organizačnú, finančnú i materiálnu pomoc pri príprave a realizácii podujatia patrí poďakovanie Súkromnej strednej odbornej škole ELBA, ktorá poskytla a pripravila na súťaž priestory školy, Domu Matice slovenskej v Prešove, Miestnemu odboru MS, Odboru Mladej Matice v Prešove a Odboru školstva PSK.
Súťaž Za krásu slova je príkladom, ako vo vedomí a srdciach mládeže rozvíjať kladný vzťah k jedinečnej duchovnej hodnote Slovákov – k slovenčine.

Mgr. Ingrid Lukáčová

foto: Súkromná stredná odborná škola ELBA

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia