ZŠ JUH na prednáške o slovenských dejinách


//ZŠ JUH na prednáške o slovenských dejinách

V rámci 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej OP MS Vranov nad Topľou pripravilo v mesiaci máj 2019 náučnú prednášku pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ JUH vo Vranove nad Topľou. Vedúci OP MS vo Vranove nad Topľou Mgr. Miroslav Gešper podal žiakom bohaté informácie o významných osobnostiach slovenských dejín, medzi ktoré patrili Karol Kuzmány, Štefan Moyses, Janko Jesenský, M. R. Štefánik, kpt. Ján Nálepka, C. Daxner, gen. Ľudovít Kukorelli a iní. Žiaci si vypočuli aj informácie, ktoré obsahovali prierez národnými dejinami od vzniku spolku Tatrín, Matice slovenskej v roku 1863 cez zákaz jej činnosti od roku 1875, vypuknutie 1. svetovej vojny, činnosť československých légií, oživotvorenie Matice slovenskej, vznik Československej republiky, Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže, vznik samostatného Slovenského štátu, história Malej vojny na východnom Slovensku, informácie o vypuknutí a priebehu 2. svetovej vojny, podrobnosti o Slovenskom národnom povstaní vo Vranovskom regióne až po súčasnosť. Žiaci sa aktívne zapájali a dozvedeli sa nové informácie. Prednášky tohto charakteru majú pozitívny ohlas, nakoľko vedú k budovaniu vlastenectva a národného povedomia. Nesmierne dôležité je odovzdávať informácie ďalším generáciám, a tak uchovávať naše kultúrne dedičstvo, či už rôznymi prednáškami, seminármi, súťažami, scénkami, názornými ukážkami, alebo exkurziami.

 

Mgr. Miroslav Gešper

2019-06-07T11:32:31+00:007 júna 2019 |Prešovský kraj|
X