15. ročník Divadelných Košíc Jozefa Adamoviča mal vynikajúcu úroveň


//15. ročník Divadelných Košíc Jozefa Adamoviča mal vynikajúcu úroveň

Hodnotné ceny venovala aj slovenská herecká legenda prof. Božidara Turzonovová

 Do Košíc na 15. ročník prehliadky amatérskych divadiel žiakov základných škôl (ZŠ) – Divadelné Košice Jozefa Adamoviča prišli ochotníci z obidvoch krajov východného Slovenska.

Kvalita zúčastnených ochotníckych divadiel bola taká vysoká, že erudovaná porota z Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej 8 v Košiciach na čele s predsedom poroty Mgr. art. Dušan Bajín, ArtD. mala veľmi ťažké pri výbere tých najlepších. Preto na miestach v zlatom a striebornom pásme boli ocenené viaceré amatérske divadelné súbory.

Absolútnym víťazom sa stali ochotníci z detského divadelného súboru Gašparko zo ZŠ Školská 535 v Lendaku, ktorý vystúpil s vlastnou divadelnou hrou v réžii pani učiteľky Márie Budzákovej Päť dní v týždni. Okrem hodnotných kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej (MS) a farebných diplomov MS získali víťazi TVP THOMPSON, ktorý pre víťazov 15. ročníka venoval generálny riaditeľ firmy LYNX, s. r. o., Košice Ing. Zoltán Kollár a cenu pre víťazov prišiel odovzdať zástupca generálneho riaditeľa firmy Lynx, s. r. o., Košice – jeho syn Ing. Róbert Kollár.

V zlatom pásme sa umiestnili: ZŠ Haniska pri Košiciach, Komenského 113, Lipany a amatérsky súbor Regetka zo ZŠ Ruskov.

V striebornom pásme sa umiestnili: amatérsky súbor ZŠ Podsadek pri Starej Ľubovni a ZŠ Ždaňa pri Košiciach.

Na tomto jubilejnom podujatí amatérskych divadiel ZŠ z obidvoch krajov východného Slovenska nechýbala STV – štúdio Košice so šarmantnou redaktorkou Nikoletou Ferkovou, ktorá ešte v ten istý deň odvysielala na svojom druhom programe o 17. hodine zaujímavú reportáž.

Tí najlepší boli ocenení hodnotnými knihami z Vydavateľstva MS a farebnými diplomami MS, ktoré pre víťazov venovali slovenská herecká legenda prof. Božidara Turzonovová, exminister školstva SR a poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., spomínaný dlhoročný sponzor – generálny riaditeľ LYNX, s. r. o., Košice Ing. Zoltán Kollár a zakladateľ festivalu – predseda MO MS v Košiciach-Myslave František Mrva.

Účasťou divadelných súborov z obidvoch krajov východného Slovenska sa zvýšila kvalita divadelných predstavení, čo konštatovala aj erudovaná porota. Veľké poďakovanie patrí vedeniu ZŠ Postupimská 37 v Košiciach na čele s novou riaditeľkou Mgr. Janou Poláčkovou , ktorá zabezpečila logistiku tejto nádhernej prehliadky amatérskych divadiel v priestoroch svojej školy na jednotku ako povedal na záver zakladateľ krajského matičného festivalu amatérskych divadiel a hlavný organizátor František Mrva.

Všetci sa už teraz tešia na 16. ročník, ktorý sa bude taktiež konať už koncom septembra 2020. A bude to opäť v prekrásnych priestoroch divadelnej sály v ZŠ Postupimská 37 v Košiciach.

ZŠ Ruskov

ZŠ Haniska

ZŠ Haniska

ZŠ  Ždaňa

ZŠ Lendak

ZŠ Podsadek pri St. Ľubovni

ZŠ Lipany

Preplnené auditórium zúčastnených amatérskych hercov s porotou. V prvom rade v strede je predseda poroty Mgr. Dušan Bajín

Absolútny víťaz 15. roč. Divad.Košíc J.Adamoviča- divadlo zo ZŠ Lendak s porotou a hlavným sponzorom z firmy Lynx s.r.o Košice Ing. Róbertom Kollárom

Text a fotky: autor článku F. Mrva

2019-10-03T09:41:25+00:001 októbra 2019 |Košický kraj|
X