30. rokov Slovenskej republiky


//30. rokov Slovenskej republiky

Tento významný sviatok si matičiari pripomínajú zapálením vatry Zvrchovanosti v záhrade Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Tohto roku sme priateľov a spoluobčanov pozvali na slávnostné podujatie pri príležitosti 31.výročia vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska 14.júla 2023 o 20.00 hod. v areáli parkoviska pri rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, zapálením vatry v spolupráci s predstaviteľmi mesta Rimavská Sobota. Pozvanie prijali primátor mesta Jozef Šimko, poslanec BBSK Michal Bagačka, starosta obce Očová Rudolf Huliak, poslanec mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota Ivan Hazucha a inštrumentalista z Oravy Drahoš Daloš.

V príhovore primátora mesta sme si pripomenuli udalosť spred 31 rokov, keď SNR svojou Deklaráciou 17.júla 1992 vyhlásila Zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Po príhovoroch hostí zapálili vatru vysokú viac ako 4 metre primátor mesta a predsedníčka MO MS Rimavská Sobota Elena Nebusová. Celé podujatie moderovala Jaroslava Lajgútová veselými vstupmi a hlavne spevom za doprovodu heligonkára Milana Kmeťa, gitaristu Pavla Piliarika a inštrumentalistu z Oravy, ktorý spieva a hral na gajdách a fujare. Tohto podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 návštevníkov. Poďakovanie patrí pracovníkom Technických služieb mesta, ktorý zabezpečili drevo na vatru a stoly s lavicami. Organizátorov podujatia potešila vysoká účasť mladých ľudí ako aj rodičov s deťmi. Mali veľkú radosť z vatry, ktorá jasne osvecovala široké okolie. Horela dlho do noci pri rozhovoroch a speve prítomných podujatia.

Podujatie malo veľký úspech vďaka primátorovi Jozefovi Šimkovi  a vedeniu výboru MO MS Rimavská Sobota. Organizátori dúfajú, že o rok sa stretneme ešte vo väčšom počte.

Mgr. Elena Nebusová, Predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

2023-07-26T08:33:05+00:0026 júla 2023 |Banskobystrický kraj|
X