50 rokov FS Chemlon Humenné


//50 rokov FS Chemlon Humenné

V minulom roku oslávil Folklórny súbor Chemlon Humenné 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti tým autorov PaedDr. Miroslav Kerekanič, Mgr. Jaroslav Kerekanič a Bc. Michal Gnip vydali publikáciu  50 rokov FS Chemlon.

FS Chemlon patrí ku folklórnym kolektívom, ktoré pracovali pri výrobných podnikoch a boli financované zriaďovateľom, v našom prípade n.p. Chemlon Humenné. Po revolúcii nastala zmena. Podnik bol zahraničným subjektom zrušený a nielen súbor, ale celá oblasť kultúry a športu v humenskom regióne ostala bez dotačných podnikových financií.

Nepodarila sa dohoda o spolupráci s mestom Humenné a v tých najťažších 90-tych rokoch súboru pomohla Matica slovenská, Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, SZUŠ Talent-Um Michalovce a Národné osvetové centrum v Bratislave. Súbor sa zachránil a stal sa akousi horno-zemplínskou tvorivou folklórno-umeleckou dielňou, v rámci ktorej bratislavskí a humenskí osvetári hľadali cesty, záchrany rusínskej a zemplínskej ľudovej kultúry v humenskom regióne. V súčasnosti FS Chemlon spolupracuje s SZUŠ Kudlovská Humenné, je súčasťou jej tanečných a hudobných oddelení.

V rámci súboru sa vytvoril priestor na prípravu mladých hudobníkov, spevákov a tanečníkov z celého horno-zemplínskeho regiónu, z ktorých sa mnohí po rokoch činnosti vo FS Chemlon a následných štúdiách na stredných a vysokých umeleckých školách profesionálne etablovali ako umelci a učitelia.  Napr. v Štátnej filharmónii v Košiciach pôsobia Vierka Hajduková a Juraj  Valenčík, v Štátnom komornom orchestri v Žiline Ján Karboník, v PUĽS-e Prešov účinkovali ako primáši Ján Štovka, Ján Karboník, ako člen orchestra Jozef Bobrík a  Miroslav Kerekanič, ktorý pôsobil aj na poste vedúceho a dirigenta orchestra. Z tanečníkov najúspešnejší boli doc. Mgr. art. Jozef Meričko a Miroslav Barna – sólisti baletu SND v Bratislave. V PUĽS-e Prešov v tanečnej zložke pôsobili Marián Ferík, Štefan Ficík, Michal Gnip, Dušan Boško, Viktória Berdáková, Michaela Žinčáková, Jakub Šimko, Marián Kaššai, Ladislav Mochnáč, Miroslav Barna a v speváckej zložke Jana Koudelková a Matuš Pavelčák.

Významná je pedagogická činnosť odchovancov. Doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. učí na VŠMU v Bratislave, Mgr. art. Vierka Hajduková  na Konzervatóriu v Košiciach, na ZUŠ učia Miroslav Dzijak, Miroslav Kerekanič, Ján Štovka, Jozef Bobrík, Jozef Merga, Nina Birková, Anna Harkotová, Ľubomír Torma, Katarína Feňová, Tina Gubová, Daniela Kerekaničová, Monika Vasiľová a iní. PaedDr. Miroslav Kerekanič a Emília Vantarová, DiS.art. sú zriaďovateľmi SZUŠ v Humennom a Belej nad Cirochou, PhDr. Miroslav Barna bilingválneho Súkromného gymnázia Mercury v Bratislave. Súčasný vedúci tanečnej zložky a choreograf doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD. vyučoval na VŠMU v Bratislave a v súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite v Prešove a je riaditeľom SZUŠ Kudlovská v Humennom..

Nemenej dôležitá je výskumná činnosť, v dôsledku ktorej chemloňáci a ich spolupracovníci nahrali 7 zvukových nosičov regionálnych rusínskych i zemplínskych ľudových piesní a postavili 61 tancov. K tomu treba prirátať aj spoluprácu s Mafiou Corner na 6 hudobno-zábavných videoklipoch, z ktorých len videoklip Slovenské mamičky mal viac ako  7 950 600 zhliadnutí. Zaujímavé sú štatistiky. FS Chemlon realizoval 878 evidovaných vystúpení na 210 obciach Slovenska, na ktorých účinkovalo 421 mládežníckych a dospelých tanečníkov, 90 hudobníkov, 122 spevákov a 667 členov DFS Chemloňáčik. Evidencie vystúpení súboru a členov DFS Chemloňáčik sa do roku 1995 nezachovali, boli likvidátormi zahraničného privatizátora š.p. Chemlon zničené. Podľa pamätníkov súbor každoročne do roku 1995 uskutočnil okolo 50 vystúpení. K tomu treba ešte pripočítať ďalšie stovky benefičných koncertov a vystúpení pre školy a seniorské zariadenia.

Impozantné je číslo 166 zahraničných zájazdov v Čechách, Poľsku, Rusku, Litve, na Ukrajine, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Grécku, Macedónsku, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Francúzsku, Portugalsku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku, Egypte a USA.

Ale folklórny súbor nie je o číslach, o umiestneniach na súťažiach, ale o úsilí, nadšení a emóciách mladých ľudí, ktorí svoje talenty pretavili do nádherných hudobno – tanečných programov, ktorí svojim entuzianizmom udržiavali nádherné rusínske a zemplínske tradície a prezentovali krásu slovenskej ľudovej kultúry nielen na pódiách Slovenska, ale aj v zahraničí. Táto publikácia je kronikou Folklórneho súboru Chemlon Humenné a je venovaná všetkým talentovaným ľuďom, tanečníkom, spevákom, hudobníkom, ich rodičom  a priateľom, vďaka ktorým súbor Chemlon doteraz pôsobí.

Krst knihy sa uskutočnil 22.5.2022 v rámci osláv Medzinárodného dňa múzeí v skanzene Vihorlatského múzea. Krstnými rodičmi boli najzaslúžilejší členovia FS Chemlon Mária Škrlíková a Ladislav Ferík, na slávnostnom akte bol prítomný aj primátor mesta Humenné PhDr. Ing. Miloš Meričko a celé vedenie FS Chemlon.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom

 

2022-05-30T13:48:28+00:0030 mája 2022 |Prešovský kraj|
X