75. výročie oslobodenia mesta Giraltoviec


//75. výročie oslobodenia mesta Giraltoviec

Dňa 17. januára 2020 mesto Giraltovce v spolupráci s SZPB a matičiarmi z Hencoviec zorganizovali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta spod fašistickej tyranie. V zasadacej miestnosti Mestského úradu v Giraltovciach sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Rubis a pozvaní hostia. Kultúrnym spestrením bolo vystúpenie žiakov zo ZUŠ, ktorí zahrali na akordeónoch ruské vojenské piesne a zaznela aj sólová pieseň s hudobným sprievodom či vystúpenie mladého talentovaného hudobníka s gitarou. Zaujímavosťou pre prítomných boli divadelné scénky z obdobia 2. svetovej vojny v podaní matičiarov z MO MS Hencovce pod vedením Jany Gešperovej. Scénkami matičiari priblížili sled udalostí počas vojny v blízkom regióne, mapovali životný príbeh Ľudovíta Kukorelliho a partizánskej brigády Čapajev, vypálenie obci Hermanovce nad Topľou, Petrovce a Tokajík.

Oficiálnou časťou bolo kladenie vencov pri pamätníku „Matky s dieťaťom“ na námestí Giraltoviec, kde čestnú stráž zabezpečil Hencovský oddiel Gvardija. Zaznela aj čestná salva počas hymny Slovenskej republiky a hymny Ruskej federácie. Vzdať úctu pamiatke a položiť veniec prišli zástupcovia zo SZPB Svidník, Giraltovce, Stropkov, Vranov nad Topľou, mestského zastupiteľstva, základných škôl, priameho účastníka bojov Jána Štefánika a iných. Kvitujeme dobrú spoluprácu práve s týmito organizáciami. Vďaka tomu sa realizujú rôzne kultúrne či spomienkové slávnosti a pripomínajú sa dôležité fakty z našej minulosti.

Autor: Jana Gešperová

Foto: mesto Giraltovce

2020-02-04T08:16:41+00:0028 januára 2020 |Prešovský kraj|
X