79. výročie oslobodenia Prešova


//79. výročie oslobodenia Prešova

V Prešove je 19. január navždy spätý s oslobodením mesta od nemeckého fašizmu. Uctiť si pamiatku osloboditeľov prišli predstavitelia mesta na čele s primátorom Františkom Oľhom, predstavitelia PSK, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Prešove, Dom Matice slovenskej v Prešove s partnerskou ZŠ ČS Armády a mnoho iných inštitúcií, organizácií a škôl.

V pamätný deň, 19. januára 1945, vstúpili do Prešova sovietske jednotky 320. gardového streleckého pluku 4. ukrajinského frontu pod velením podplk. A. P. Fokina a zástupcu veliteľa pluku majora J. L. Rotina. Hneď za nimi  prišli  vojská  1. čs. armádneho zboru na čele s generálom Ludvíkom Svobodom. Jednotky, ktoré oslobodili Prešov, dostali čestné pomenovanie „Prešovské“. Oslobodenie Prešova prebehlo takmer bez jediného výstrelu, čo bolo v ostrom kontraste s tvrdými, neľútostnými a krvavými bojmi počas Karpatsko – duklianskej operácie, kde Prešov podľa plánov Červenej armády ležal na trase hlavného úderu smerujúceho po línii Krosno – Dukla – Prešov. Krátko po oslobodení, 24. januára zvolal národný výbor veľkú manifestáciu obyvateľov mesta, ktorá bola vyjadrením vďaky osloboditeľom ako aj výrazom odhodlania budovať novú budúcnosť Slovenska.

Začiatok oslobodzovania Slovenska bol ďalším dôležitým krokom k totálnej porážke nacistického Nemecka, ktoré svojou zvrátenou ideológiou o nemeckom nadčloveku „Ubermensch“ a rozširovaním jeho životného priestoru „Lebensraum“ terorizovalo celú Európu a vyhladzovalo okrem židovského etnika, najmä slovanské národy vo východnej Európe.

Nech žije pamiatka našich osloboditeľov!

Text: PhDr. Erik Germuška, PhD.

Foto: Slávka Pavlovská, Mgr. Martina Knuthová

 

 

2024-01-25T09:14:50+00:0025 januára 2024 |Prešovský kraj|
X