Akademický maliar a vlastenec Ondrej Ivan už má svoju pamätnú tabuľu v Poprade – Veľkej


//Akademický maliar a vlastenec Ondrej Ivan už má svoju pamätnú tabuľu v Poprade – Veľkej

„Modlím sa dnes za včerajšok, aby som vytvoril diela pre zajtrajšok“    Ondrej Ivan, 1.5. 1944

Dňa 23.2. 2024 sme v mestskej časti Poprad – Veľká boli svedkami veľmi vzácnej udalosti. Konalo sa totiž slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademickému maliarovi, rodákovi z Popradu – Veľkej, ale predovšetkým vlastencovi – Ondrejovi Ivanovi. Tento velikán  a lokálpatriot sa nezmazateľne zapísal do zoznamu významných výtvarných umelcov. Prostredníctvom svojich obrazov vyjadroval najmä vrelý a pozitívny vzťah k slovenskej prírode. Jeho rodný dom tak odteraz zdobí aj jeho pamätná tabuľa.

Za Maticu slovenskú sa slávnostného aktu zúčastnil vedúci OP MS Poprad, R. Zacher. Predseda Klubu Veličanov, M. Hámor zdôraznil, že ho teší najmä fakt, že popri iných osobnostiach už má pamätnú tabuľu aj O. Ivan, ktorý nepochybne patrí k najvýraznejším osobnostiam nielen tejto mestskej časti, ale aj celého mesta Poprad. Tento vzácny umelec nezviditeľňoval iba seba, ale predovšetkým zviditeľnil aj celý podtatranský región.

O. Ivan vyštudoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe, a to aj napriek nesúhlasu svojho otca. Po štúdiu pôsobil v Národnej galérii v Bratislave, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a v Galérii v Liptovskom Mikuláši, kde prežil svojich 22 aktívnych umeleckých rokov. Ako vo svojom príhovore povedal syn O. Ivana – Branislav: „Môj otec neskutočne obdivoval slovenskú prírodu, príroda bola pre neho akoby náboženstvom. A tým, že prírodu maľoval, ju zároveň aj študoval“. O. Ivana okrem iného charakterizovala najmä jeho skromnosť, pretože netúžil po sláve. Obrazy síce maľoval, no nepredával ich. O dva roky by O. Ivan oslávil storočnicu a preto pri tejto príležitosti Klub Veličanov pripravuje aj vydanie monografie.

Po odhalení pamätnej tabule sa prítomní presunuli do Scherfelovho domu, kde Klub Veličanov usporiadal aj prezentáciu o živote a tvorbe tohto vzácneho umelca. Som preto rád, že aj Matica slovenská vzdáva hold našim vzácnym regionálnym osobnostiam a nezabúda tak na našich predkov. Pretože iba ten, kto má rád svoje mesto a svoj región, môže milovať aj našu drahú vlasť.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., OP MS Poprad

 

  

2024-03-05T09:37:27+00:005 marca 2024 |Prešovský kraj|
X