Boli sme medzi pravými Slovákmi

Pozvanie, ktoré sa skutočne neodmieta. Také prišlo Miestnemu odboru Matice slovenskej Čakajovce od predsedu Matice slovenskej Osijek v Chorvátsku Andrija Kurica. Dni slovenskej kultúry v Osijeku a 25. ročník detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku boli zároveň aj oslavou 10 ročnej družobnej spolupráce medzi matičiarmi zo Slovenska – z Čakajoviec a z Chorvátska. Členovia MS vytvorili delegáciu zo Slovenska z troch spriatelených miestnych odborov, na návšteve nechýbali ani ich zástupcovia Genovéva Horváthová, Daniela Gregušová, Oľga Haringová a  Juraj Civáň. Svojou účasťou a v mene organizátorov či spoluorganizátorov dvojdňové podujatia podporili aj ich hlavní predstavitelia, a to predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, parlamentný zástupca pre české a slovenské národnostné menšiny Vladimir Bilek, konzulka Veľvyslanectva SR v Záhrebe Linda Karašová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vuksić.
Už 10 rokov Miestny odbor Matice slovenskej v Čakajovciach má oficiálne nadviazanú družobnú spoluprácu s Maticou slovenskou Osijek v Chorvátskej republike. O rok neskôr sa k tejto spolupráci pripojil aj Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce. Každoročne sa tak matičiari stretávajú raz na Slovensku, raz v Chorvátsku. Tento rok mohli naši členovia prezentovať  slovenskú kultúru v zahraničí aj vďaka podpore Matice slovenskej, Domu Matice slovenskej v Nitre a Mestu Nitra. Neodškriepiteľným spojivom oboch matíc sú spoločné kresťanské korene. Počas každoročnej návštevy slovenskej delegácie nie je zvláštnosťou, že sa chorvátsky Kostol Kapucínov rozozvučí práve slovenským slovom. Rovnako aj tento rok matičiari z Osijeku pripravili uvítaciu dojímavú svätú omšu, na ktorej bol vytvorený priestor na prezentáciu slovenských nábožných piesní. Družobné stretnutie pokračovalo podujatím Dni slovenskej kultúry v Osijeku, ktoré sa konalo v tomto historickom meste už po tretíkrát. V rámci neho boli Slováci súčasťou otvorenia výstavy ručných prác a fotografií pod názvom „10 rokov spolupráce Matice slovenskej Osijek a Matice slovenskej Čakajovce“.

Osiječania si však pripomenuli aj svojich 25 rokov činnosti, a to predstavením knihy podpredsedu MS Osijek Emila Dorčaka a autorského kolektívu. Slovenské slovo, tentoraz ukryté vo folklórnych pásmach, znelo aj v ďalšej časti kultúrneho programu, na ktorom sa predstavili Matice slovenské Osijek, Josipovac, Čakajovce, Janíkovce – Fsk Janíkovská studnička, Dražovce – Detská folklórna skupina pri FSk Tradícia a KUD Kompletinci. Mesto Osijek bolo nasledujúci deň hostiteľom aj ďalšieho veľkého podujatia – 25. ročníka detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku. Jeho organizátormi boli tento rok Matica slovenská Osijek spolu so Zväzom Slovákov v Chorvátsku. O širokom zábere a rozmanitosti festivalovej prehliadky svedčí aj účasť detských kultúrnych kolektívov takmer všetkých Matíc pôsobiacich v Chorvátskej republike, a to domáci Osijek, Markovac Našički, Jelisavac, Josipovac Punitovački, Ilok, Radoš, Miljevci, Soljani, Rijeka, Jakšić, Međurić, Jurjevac, Lipovljani. Ako hostia sa predstavili HKUD Osijek 1862 a matičný hosť zo Slovenska –  Detský folklórny súbor pri  FSk Tradícia Dražovce pod vedením Miroslavy Zaujcovej.

Na dobrej oslave však nesmie okrem hudby, piesní a tanca chýbať ani torta a tá,  ktorú vytvorili šikovné ruky predsedníčky MO MS Čakajovce D. Gregušovej bola skutočne dôstojným zavŕšením 10. ročnej spolupráce Matice slovenskej, ktorá aj na diaľku spája srdcia hrdých Sloveniek a Slovákov. Aj po príchode domov nám stále doznievajú tóny slovenských piesní a pocit nesmierneho obdivu k Slovákom žijúcich za hranicami našej vlasti, ktorí aj naďalej vo svojich deťoch a vnúčatách podporujú hrdosť na korene svojich predkov a lásku k ich materinskej reči.

 

Genovéva Horváthová,
čestná predsedníčka MO MS Čakajovce

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

Detskí folkloristi z FSk Tradícia Dražovce spolu s predstaviteľmi organizácii Slovákov v zahraničí a v Chorvátskej republike. Autor fotografie: Miroslava Zaujcová

Detskí folkloristi z FSk Tradícia Dražovce spolu s predstaviteľmi organizácii Slovákov v zahraničí a v Chorvátskej republike. Autor fotografie: Miroslava Zaujcová

Matičiari zo Slovenska na družobnej návšteve v Matici slovenskej Osijek, autor fotografie: Slavko Hohoš

Matičiari zo Slovenska na družobnej návšteve v Matici slovenskej Osijek, autor fotografie: Slavko Hohoš

Detskí folkloristi z FSk Tradícia Dražovce sa v Osijeku predstavili na 25. ročníku detského folklóru v Chorvátsku. Autor fotografie: Vladimir Bilek

Detskí folkloristi z FSk Tradícia Dražovce sa v Osijeku predstavili na 25. ročníku detského folklóru v Chorvátsku. Autor fotografie: Vladimir Bilek

Na pozvanie Matice slovenskej Osijek a vďaka finančnej podpore Mesta Nitra, Matice slovenskej a Domu Matice slovenskej v Nitre mohli naši matičiari prezentovať tradície a kultúrne dedičstvo nášho regiónu v zahraničí. Členovia Miestnych odborov MS Čakajovce, Janíkovce, Dražovce a ich folklórne skupiny – Seniori-Matičiari Čakajovce, Janíkovská studnička a detský súbor pri FSk Tradícia sa predstavili v rámci dvojdňových podujatí priamo v Meste Osijek. Slováci žijúci v zahraničí boli tento rok hostiteľmi a organizátormi podujatí – Dni slovenskej kultúry v Osijeku, 25. ročník detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku a 10-ročná družobná spolupráca Matice slovenskej Osijek a Miestneho odboru Matice slovenskej Čakajovce.
Viac o podujatí aj na internetovej stránke Mesta Nitra:
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/31332

Článok o našich matičiaroch a ich účinkovaní v chorvátskom Osijeku si môžete prečítať aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme za úvodné slová a propagáciu!

https://www.uszz.sk/sk/stranka/4706/boli-sme-medzi-pravymi-slovakmi–na-margo-dni-slovenskej-kultury-v-osijeku-a-25-detskej-prehliadky-slovenskeho-folkloru-v-chorvatsku-ocami-

 

 

 

X