Bosorka nám učarovala


//Bosorka nám učarovala

V krásne sobotňajšie ráno sa vybrali štúrovskí matičiari so svojimi priateľmi družobnej spolupráce z Mlynkov MR a Pilíšskej Čaby do mesta Komárno. Plní očakávania, čo nové či zmenené môžu po dlhšej dobe v tomto hraničnom meste zažiť. Na parkovisku pred vstupom do pevnosti vítal návštevníkov už tradičnou „Rebelovkou“ riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne Jozef Černek. Samotná komentovaná prehliadka pevnosti bola pre účastníkov zájazdu hneď prvým pozitívnym prekvapením. Komárňanský pevnostný systém je  najväčší fortifikačný systém na území Slovenska. Budoval sa postupne v rokoch 1546-1877. Program zájazdu pokračoval zážitkovým obedom v pivničných priestoroch Dôstojníckeho pavilónu. Prehliadka mesta previedla Bazilikou sv. Ondreja, navštevovaným Európskym dvorom, či príjemnými priľahlými uličkami vedúcimi k hlavnému námestiu. Spoznávanie pamiatok spestrené rôznymi pútavými legendami podčiarkujúcimi genius loci vyústilo do návštevy Divadla Komora a matičného domu. Najviac očakávaná časť programu – divadelné predstavenie Bosorka bolo ďalším pripraveným prekvapením. Všetci účastníci zájazdu sa zhodli na mimoriadnom zážitku a zostáva nám len srdečne poďakovať riaditeľovi Jozefovi Černekovi a celému kolektívu za excelentné vystúpenie, oduševnené tváre zanietených mladých divadelníkov a všetky vzácne umelecké výkony.

Vďační štúrovskí diváci prajú do budúcna divadelníkom veľa úspechov, vďačných divákov a vypredané sály.

Mária Vavreczká, MO MS Štúrovo

2024-03-14T09:54:32+00:0014 marca 2024 |Nitriansky kraj|
X