Cena predsedu Matice slovenskej pre Elenu Biringerovú


/, Žilinský kraj/Cena predsedu Matice slovenskej pre Elenu Biringerovú

Miestny odbor Matice slovenskej v Levoči usporiadal pri príležitosti stého výročia oživotvorenia Matice slovenskej dňa  23. mája  poznávací zájazd do Martina. Levočskí matičiari najprv navštívili Maticu slovenskú, kde predseda  MS M. Gešper odovzdal  Elene Biringerovej Cenu  predsedu MS za dlhoročnú záslužnú prácu v miestnom odbore. Zároveň sa jej za pôsobenie  v Matici slovenskej aj za aktivity spojené s pamätným miestom  štúrovcov na Kohlwalde – Uhliskách – poďakoval. Tento akt bol sprevádzaný vystúpením levočských folkloristiek, študentiek Kristíny Lafkovej a Márie Tremkovej, ktoré vystúpili s typickými spišskými pesničkami a nechýbali ani rusínske piesne v podaní Zuzky a Hanky Uhliarových. Súčasťou programu bola videoprezentácia o Matici slovenskej v súvislosti so  storočnicou jej oživotvorenia.

Účastníci sa potom odobrali na Národný cintorín v Martine, kde sa poklonili osobnostiam štúrovského obdobia a na hrobe Drahoša Machalu položili veniec, predniesli báseň a zaspievali hymnu „Kto za pravdu horí“. Levočania majú v živej pamäti  úctu  tohto vzácneho matičiara, ktorú prejavoval  pri pomníku Ľudovíta Štúra v Levoči, aj živú ružu, s ktorou sa poklonil nášmu velikánovi.

Ďalším významným miestom bola Černová, kde  matičiarov sprevádzal Miloš Sečkár, a to v pamätnej izbe Andreja Hlinku a pri pomníku obetí černovskej tragédie z roku 1907. Matičiari si uctili pamiatku zavraždených vencom a zapálením sviec. V pohnutí postáli na pietnom mieste, ktoré  pripomína drastickú maďarizáciu a na druhej strane odhodlanie Černovčanov brániť  vieru otcov a materinskú reč.

Za organizovanie zájazdu patrí uznanie predsedníčke Anne Petrekovej, Matejovi Šulejovi a všetkým, ktorí sa na ňom  bytostne zúčastnili. Z celého srdca blahoželáme a túto poctu žičíme Elenke Biringerovej.

Ľudmila Hrehorčáková

 

2019-06-18T08:49:33+00:0017 júna 2019 |Prešovský kraj, Žilinský kraj|
X