Deň materinského jazyka


//Deň materinského jazyka

Na Mestskom úrade v Lučenci v priestoroch bývalej sobášnej siene sa 20. februára 2020 uskutočnil metodický deň ku Dňu materinského jazyka. Zmyslom tohto podujatia bolo upozorniť miestnu verejnosť na význam novohradských nárečí ako svojských foriem slovenského jazyka. Akciu organizovalo mesto Lučenec v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej v Lučenci. Moderovala ju moderátorka mesta Renáta Perželová Libiaková.

V rámci podujatia vystúpili s ukážkami textov s použitím novohradských nárečí žiaci štyroch základných škôl: ZŠ Vajanského, ZŠ Haličská 7, ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ L. Novomeského. Okrem toho deti z detského folklórneho súboru Jánošík vystúpili so spevom ľudových piesní. Hodnotné a poučné prejavy k téme slovenčiny navyše predniesli docent Július Lomenčík z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a profesor Juraj Hraško, ktorý v minulosti pôsobil aj vo funkcii ministra životného prostredia SR. Doc. Lomenčík sa vo svojom príhovore zameral aj na spôsoby používania jazyka v rozličných situáciách a prostrediach. Profesor Hraško je síce odborníkom z iného vedného odboru než je slovenský jazyk či jazykoveda (v pedológii), avšak publiku odovzdal svoje cenné postrehy aj z tejto oblasti. V prejave sa vrátil aj k svojmu pôsobeniu v slovenskej diplomacii a spomenul aj dianie v súvislosti s prechodom frontu na konci druhej svetovej vojny v okolí Točnice, odkiaľ je rodákom.

Iniciátorkou podujatia bola Ľudmila Lacová z miestneho odboru Matice slovenskej.

Ladislav Kováčik

2020-03-10T14:53:17+00:0010 marca 2020 |Banskobystrický kraj|
X