Do obce Valaská zavítal vzácny hosť…


//Do obce Valaská zavítal vzácny hosť…

V stredu 23.11.2022 prijal osobné pozvanie riaditeľky oblastného pracoviska MS Brezno predseda Matice slovenskej  Marián Gešper, ktorý našim najstarším žiakom ZŠ Jaroslava Simana pripravil zaujímavú besedu týkajúcu sa Štúrovskej generácie a ich odkazu pre slovenský národ.

Vypočuť si pána predsedu prišli aj  starosta obce Valaská Peter Jenča, vedenie školy, niektorí učitelia slovenského jazyka a literatúry, riaditeľ členského ústredia Matice slovenskej v Martine  Martin Hajník a predseda MO MS Valaská  Matúš Magera.

Deviataci ho privítali starým slovenským zvykom, chlebom a soľou. Alex Predajnianský predniesol báseň o vlasti, s ktorou vyhral regionálnu súťaž „Slovensko, vlasť moja“.

Touto cestou ďakujem vedeniu školy, pani učiteľkám slovenského jazyka a dejepisu za pomoc pri organizácii tohto stretnutia. Verím, že beseda s predsedom Matice slovenskej bola pre každého žiaka obohacujúca.

Mgr. Kristína Magerová – riaditeľka Oblastného pracoviska Matice Slovenskej Brezno

  

 

2022-12-01T10:59:41+00:001 decembra 2022 |Banskobystrický kraj|
X