Zmluvy 2019


/Zmluvy 2019
 1. Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 510/71/2 uzatvorenej dňa 29. 8. 2008
 2. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9299 zo dňa 26.6.2018
 3. Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (DMS Prievidza)
 4. Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 5. Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL (č. zmluvy A9488317) DMS Nitra
 6. Dodatok k zmluve č. 4 o nájme nebytových priestorov z 1.1.2012 (DMS Galanta)
 7. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.2015 (DMS Galanta)
 8. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.12.2015 (DMS Galanta)
 9. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 9. 3. 2016 (DMS Galanta)
 10. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 1. 06. 2016 (DMS Galanta)
 11. Dodatok k zmluve č. 2 o nájme nebytových priestorov z 1.1.2016 (DMS Galanta)
 12. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 30.10.2016 (DMS Galanta)
 13. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 1. 1. 2017 (DMS Galanta)
 14. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 1. 02. 2018 (DMS Galanta)
 15. Zmluva o výpožičke (DMS Nitra)
 16. Zmluva o nájme nebytových priestorov (DMS Galanta)
 17. Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb 
 18. Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená v zmysle zákona § 268 OZ (DMS Nitra)
 19. Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená v zmysle zákona § 268 OZ (DMS Nitra- Ištokovič)
 20. Dodatok č. 6  k poistnej zmluve 23-41462 k poisteniu majetku (busta Štúrovo)
 21. ZMLUVA O DIELO č. 1/2019  uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
 22. Zmluva o spolupraci MO MS Cakajovce
 23. ZMLUVA o výpožičke uzatvorená podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 8 zákona č. 176/2004  č. 1/2019  (MS a MO Z. Slatina)
 24. ZMLUVA O DIELO č. 2/2019  uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
2019-05-24T09:00:03+00:0018 januára 2019 |
X