Ivan Krasko – rodné Lukovištia


//Ivan Krasko – rodné Lukovištia

Život básnika, prekladateľa a politika Ivana Kraska, občianskym menom Dr. Ján Botto bol úzko spätý s dedinkou  Lukovištia. Lukovištia boli rodiskom a sú aj miestom posledného odpočinku básnika. Dielo Ivana Kraska patrí k základným hodnotám slovenskej poézie, keďže básnik bol vedúcou osobnosťou básnickej moderny na Slovensku. Jeho básne boli preložené do viacerých jazykov a niektoré boli zhudobnené. On sám prekladal umelecké texty i odbornú literatúru z rumunčiny. Svoje vedecké články publikoval v plátku Chemické listy, z čoho vyplýva, že sa venoval aj vedeckej činnosti z odboru chémie, okrajovo vlastivednému výskumu. V roku 1946 mu bol udelený titul Národný umelec.

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Lukovištiach v rámci matičného dotačného systému regionálnej kultúry 2020 si  18. septembra 2020 nielen pripomenuli túto významnú slovenskú osobnosť, ale aj obnovili a vyčistili hrob básnika Ivana Kraska a kultúrnu pamiatku nad  jeho hrobom –  monumentálny pamätník z bronzu „Topole“ od Aliny Ferdinandy. Zároveň v blízkosti tejto pamiatky na cintoríne bol opravený, vyčistený a zakonzervovaný pamätník a vojnový hrob padlým vojakom v druhej svetovej vojne.

 

Členovia MO MS Lukovištia

2020-10-02T16:25:12+00:002 októbra 2020 |Banskobystrický kraj|
X