Korene dobre zapustené na národnom poli


//Korene dobre zapustené na národnom poli

210., 200. a 100 .výročie  tieto tri jubileá  – štúrovcov M. M. Hodžu a J. V. Matuška a politika A. Dubčeka si pripomenuli v malebnej obci pri Prešove v Malom Šariši. Bolo horúce nedeľné popoludnie 11.7.2001 aj napriek tomu medzi miestnych matičiarov zavítali členka DV MS Mária Murdziková , predsedníčka MO MS Irena Vereščáková , predseda MO MS Prešov Pavol Kleban a za SNS Eva Harsagyovú, všetkých srdečne privítala hosťujúca šéfka MO MS Anna Janigová.

Slávnostná akadémia slov a zamyslení priblížila a sústredila pozornosť na spomínaných národovcov na poli národnom.  Títo horliví vlastenci sú aj pre terajších súčasníkov vzorom obety, oddanosti a pevnej viery, že v ťažkých dejinných rozhodnutiach zostalí verní svojmu národu. Pripomenula vo svojom krátkom zamyslení Mária Murdziková.

Predsedníčka Anička Janigová je dlhoročná oddaná matičiarka i vedúca súboru Javorina a preto akadémia nemohla byť bez šarišských ľudových pesničiek tejto ženskej skupiny. Dodali podujatiu punc regionálnej výnimočnosti. Pán Boh im za to zaplať.

Aj keď sa neskôr obcou prehnala povodeň , matičiari stihli medzi sebou si uctiť kvetom a malým darčekom 4 jubilujúcich členov. Ich nohy našťastie ostali v suchu.

Anička Janigová pripomenula, že pandnémia sa podpísala pod akési matičné ticho, mnohé akcie museli odrieknuť , oželieť , preložiť alebo sa presunuli len do virtuálneho sveta , kde chýba priamy ľudský kontakt. V  mnohých obciach preto doslova rátali dni , kedy sa uvoľnia opatrenia ,aby mohli aspoň v menších skupinách opäť vyjsť na svetlo božie a oživiť miestnu kultúru. Nateraz to vyšlo. Držme si palce, aby matičný august bol pestrejší. Požehnané leto všetkým matičiarom ale aj dobým ľuďom.

Mária Murdziková

FOTO : M.Murdziková

Text bez jazykovej korektúry

2021-07-28T15:53:46+00:0028 júla 2021 |Prešovský kraj|
X