Krajská rada v Levoči


//Krajská rada v Levoči

Slnečný piatkový deň 24.06.2022 bol venovaný zasadnutiu Krajskej rady Prešovského kraja, ktorý po predchádzajúcich návrhoch zasadal pre zmenu v novovzniknutej Pamätnej izbe Štúrovcov v historickej Levoči.

Zasadania sa zúčastnil aj predseda MS JUDr. Marián Gešper, predseda DV PhDr. Martin Fejko a ďalší hostia. Rokovanie sa nieslo v priateľskom duchu, kde predseda Dušan Pribula  všetkých prítomných privítal a postupne sme prerokovali najmä otázky aktuálnej situácie MS, ktorá je podľa predsedu MS ustálená, podujatia k Roku Štúrovcov sú v plnom prúde a poznamenal aj to, že je nás viac vidieť aj v médiách. V rámci Roku Štúrovcov poznamenal videá, ktoré na vysokej úrovni MS produkuje a vyrába aj ako učebnú pomôcku pre školy. Hlavný bod rokovania bol najmä o prípravách na Krajský snem, na ktorom sa prítomní uzniesli a záväzne sa zhodli na termíne konania dňa 03. 09. 2022 na Prešovskej univerzite v Prešove. Kandidátky budú OR MS a OBR MS posielať na Dom MS v Prešove a v rámci KR MS bol navrhnutý aj kandidát na predsedu, a to Mgr. Rastislav Zacher, PhD., ktorý kandidatúru aj prijal a potvrdil na zasadnutí KR MS. V ďalších bodoch prítomní prerokovali rôzne otázky podujatí, propagácie a kladnej prezentácie Matice slovenskej. Členova KR MS sa zhodli aj naďalej pokračovať v putovaní zasadnutia KR MS, ktoré bolo predbežne navrhnuté v Bardejove.

Na záver prítomní zablahoželali novomanželovi Mgr. M. Hájnikovi aj jeho manželke a zapriali im veľa krásnych spoločných chvíľ. Rokovanie prítomní ukončili zaspievaním matičnej hymny „Kto za pravdu horí“.

Text: Mgr. Sláva Jurková, tajomníčka KR MS PSK

2022-06-28T14:23:11+00:0028 júna 2022 |Prešovský kraj|
X