Matičné kolkyPod týmto názvom, takmer presne po roku, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici súťaž pre svojich členov. Tá sa konala v sobotu 11. mája na kolkárskej štvordráhe mestského športového areálu v štyroch kategóriách. Oproti predchádzajúcemu roku, okrem toho, že sa nekonala cez týždeň, mala aj ďalšiu zmenu. Nesúťažilo sa len do plných, ale 40 hodov združených (20 do plných a 20 dorážka). Tentoraz sa zapojilo 27 členov, čo je síce oproti minulému roku o dvoch menej, ale medzi súťažiacimi bola napríklad zástupkyňa primátora mesta Ing. Alena Kazimírová, či predseda Rady Denného centra seniorov Ján Hajnovič, predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko i predseda Volejbalového oddielu MTK Tatran Žarnovica Ing. Jozef Šavolt (všetci členovia MO MS). Rovnako súťažila aj predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová. No a časť súťaže bol svojou osobnou účasťou podporiť aj primátor mesta Kamil Danko, taktiež člen MO MS.

V kategórii ženy 59-ročné a mladšie súťažilo sedem. Výkonom 141 kolov zvíťazila 18-ročná Adriana Thonhauserová, pred mamou Martinou, ktorá zvalila 136 kolov. Tretia skončila Katarína Šavoltová so 132 kolmi.

V kategórii ženy 60-ročné a staršie súťažili len štyri. 113 kolov zvalila a zvíťazila Marta Pavlíková. Druhá bola Helena Mesiariková s 95 a tretia Anna Rybárová s 88 kolmi.

V kategórii muži 59-roční a mladší súťažili piati. Výkonom 178 kolov presvedčivo zvíťazil Maroš Thonhauser. Nielenže to bol najlepší výkon súťaže, ale aj nový rekord dráhy. Na 2. mieste skončil Marián Sedliak so 130 a tretí bol Michal Piecka so 116 kolmi.

Najviac súťažiacich bolo v kategórii muži 60-roční a starší, a to až deväť. Výkonom 128 kolov zvíťazil Ladislav Závalec. Len o jediný kolík menej mal Jozef Piecka a skončil druhý. Na 3. mieste, so 122 kolmi bol Ivan Kunský.

Tieto trojice boli ocenené športovými pohármi. Vecnou cenou, ktorú venovala i osobne odovzdala zástupkyňa primátora mesta, bol ocenený najlepší výkon súťaže, tentoraz súčasne aj rekord dráhy a prevzal ju M. Thonhauser.

Hlavným rozhodcom súťaže bol predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav Fúska st. Najúspešnejšie trojice si „vyslúžili“ aj nomináciu na Majstrovstvá kraja MS.

Podujatie, ktoré trvalo viac ako tri hodiny, bolo realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica. Vďaka za bezplatné poskytnutie štvordráhy patrí Kolkárskemu oddielu Žarnovica.

Ing. J. Piecka,
Foto: S. Fúsková

Jedenásť z dvanástich ocenených súťažiacich (zľava) J. Piecka, L. Závalec, M. Pavlíková, M. Piecka, A. Thonhauserová, M. Sedliak, H. Mesiariková, M. Thonhauserová, A. Rybárová, M. Thonhauser a K. Šavoltová

 

2019-05-24T07:32:13+00:0015 mája 2019 |Banskobystrický kraj|
X