Návšteva Slovákov zo Sámsonházy v Lučenci


//Návšteva Slovákov zo Sámsonházy v Lučenci

Dňa 15. júla 2021 privítali lučenskí matičiari v Dome Matice slovenskej v Lučenci návštevu Slovákov z maďarskej obce Sámsonháza. Rovnako ako Lučenec, aj táto dedina patrí k historickému regiónu a župe s názvom Novohrad. S mestom Lučenec súvisí táto obec aj spojitosťou s osobou Kolomana Banšella – kým v Lučenci tento významný slovenský básnik strávil svoje posledné roky a bol tu pochovaný, Sámsonháza bola jeho pôsobiskom  akoevanjelického farára.

V rámci svojej návštevy Lučenca nás prišla pozrieť starostka obce GyöngyiBajnokováKépesová, ktorá v Sámsonháze zároveň zastupuje organizáciu Zväz sámsonházskych národností. Spolu s ňou prišla aj učiteľka z miestnej materskej školy a deti z tamojšej základnej a materskej školy.

V úvode stretnutia predsedníčka MO MS v Lučenci Ľudmila Lacová vysvetlila hosťom význam Matice slovenskej, ako aj jej miestneho odboru v Lučenci. Stretnutie ďalej pokračovalo pohostením v interiéri Domu MS a menším kultúrnym programom. Spev slovenských ľudových piesní predviedli členovia detského folklórneho súboru Jánošík, na nástroj tárogató prítomným zahral Alexander Agócs. Zaspievali si aj samotní matičiari so svojimi hosťami.

Následne si hostia z Maďarska mohli ešte pozrieť výstavu fotografií v Dome MS, venovanú 100-ročnej histórii lučenského miestneho odboru Matice slovenskej. O tejto výstave prítomným porozprával člen výboru MO MS Ladislav Kováčik.

Kontakty lučenských matičiarov so Slovákmi zo Sámsonházy nie sú úplne novou záležitosťou. Ako prezradila starostka BajnokováKépesová, ich priekopníkom sa už pred rokmi stal bývalý riaditeľ Domu Matice slovenskej v Lučenci Dušan Kubinec. V súčasnosti sa o obnovenie týchto vzťahov postarala predsedníčka lučenského miestneho odboru MS Lacová.

Lučenskí matičiari mienia tieto kontakty so Slovákmi zo Sámsonházy udržiavať aj naďalej. Uvedomujú si, že situácia v Maďarsku s udržiavaním slovenskej kultúry a jazyka nie je vôbec uspokojivá, a tak Slováci v Maďarsku potrebujú aj podnety od svojich krajanov zo Slovenska, aby si prejavy tejto kultúry svojich predkov zachovávali a obnovovali.

Ladislav Kováčik

člen výboru miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci

Text bez jazykovej korektúry

2021-07-29T12:37:25+00:0029 júla 2021 |Banskobystrický kraj|
X