Dom Matice slovenskej Bardejov


/Dom Matice slovenskej Bardejov

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Bardejov

Mgr. Gabriela Kaščáková

 

 

Adresa:           Dlhý rad 16,  08501 Bardejov

Mobil:              0902551806
E-mail:            op.bardejov@matica.sk
FcB –               Matica slovenská Bardejov

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Bardejov

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Bardejove je vysunutým pracoviskom DMS v Prešove.

Práca Miestnych odborov Matice slovenskej v našom okrese sa  zameriava na prácu v dedinských divadelných krúžkoch, folklórnych skupinách, prácu spevokolov a speváckych a tanečných skupín, kde sa repertoár zbiera prevažne z Horného Šariša.

Dedinské folklórne skupiny  bardejovského okresu sú živou pozvánkou do radou Matice slovenskej. Cez tradičné podujatia ako Deň Matiek, Posedenie s dôchodcami, Deň deti a Vianočné akadémie,  v obciach a meste Bardejov, Matica slovenská  preberá záštitu nad regionálnymi podujatiami prezentujúcimi históriu a tradície.

Predmetom činnosti  OP MS je:

 • aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry,
 • oživovanie ľudových tradícií,
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, turistických výletov a zájazdov,
 • organizovanie samostatných výstav,
 • v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami, občianskymi združeniami rozvíjať a obohacovať kultúrno-spoločenský život, výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovo-umeleckú, knižničnú, informačnú, edičnú a osvetovú činnosť.
 • OP Matice slovenskej v Bardejove orientuje svoju činnosť na folklór, prácu s mládežou – deti MŠ, ZŠ a SŠ, organizuje súťaže, pódiové vystúpenia, prednášky o dejateľoch slovenského národa.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP MS patria:

 • Bardejovská heligónka,
 • Cyrilometodské slávnosti,
 • Rozprávkam je do spevu,
 • Vivodzenekačura
 • Vianočný jarmok remesiel
 • Bardejovský jarmok,
 • Timravina studnička,
 • Stavanie mája,
 • Krojované sprievody v maskách,
 • Fašiangový karneval,
 • Športové turnaje,
 • Posedenia s dôchodcami,
 • Deň matiek a deň otcov,
 • Fajný festival,
 • Šaliansky Maťko,
 • Oslavy výročia MO MS v okrese,,
 • Matičný ples,
 • Besedy s osobnosťami so študentmi SŠ,
 • Mikuláš pre deti sociálne slabších rodín,
 • výstavy,
 • folklórne festivaly
 • divadelné predstavenia,

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti OP MS Bardejov :  

V pôsobnosti OP MS Bardejov pracuje 29 MO MS :

MO MS Mokroluh, MO MS Zlaté, MO MS Rokytov, MO MS Tarnov, MO MS Sveržov, MO MS Gaboltov, MO MS Bardejov, MO MS Kľušov, MO MS Kobyly, MO MS Raslavice, MO MS Abrahámovce, MO MS Osikov, MO MS Bartošovce, MO MS Fričkovce, MO MS Hertník, MO MS Šiba, MO MS Richvald, MO MS Hažlín, MO MS Dubinné, MO MS Kurima, MO MS Marhaň, MO MS Lascov, MO MS Lukavica, MO MS Rešov, MO MS Nižná Voľa, MO MS Kochanovce, MO MS Hankovce, MO MS Zborov, MO MS Smilno

OMM Malcov, OMM Bartošovce, OMM Mokroluh, OMM Bardejov

Kolektívny členovia :Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov, Hornošarišské osvetové stredisko, Matičný klub heligonkárov, Oddelenie kultúry mesta Bardejov, Okresná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš v Bardejove, Bardejovské kúpele a.s., Gymnázium Leonarda Stockela v Bardejove, Bardejovská televízia a.s.

 

2023-01-17T09:10:05+00:0017 januára 2023 |
X