Očová spieva a tancuje


//Očová spieva a tancuje

Stalo sa už tradíciou, že začiatkom júna okolie ZŠ v Očovej je rušnejšie než zvyčajne. Všade vidieť skupiny detí v ľudových krojoch. To sa koná nesúťažná prehliadka DFS. Tak to bolo aj 7. júna t. r., keď pri príležitosti Memoranda národa slovenského sa konal už XXII. ročník Prehliadky detských súborov. Uskutočnil sa pod patronátom ZŠ s MŠ MBF v Očovej, Obce Očová a MO MS v Očovej. Zúčastnili sa ňom detské folklórne súbory DOBRONKA z Dobrej Nivy, SKALKA z Malatinej, ŠTVORLÍSTOK z Trenčianskej Turnej a LIKAVA z Likavky. V predpoludňajšom programe pre žiakov Základnej školy v Očovej vystupovali len hosťujúce súbory. Čas medzi predpoludňajším a večerným programom strávili deti v Remeselnom dvore v tvorivých dielňach – modelovanie z hliny, pletenie z pedigu, vyšívanie krivou ihlou, tkanie pokrovcov a zdobenie medovníkov. Zhotovené výrobky si deti mohli zobrať so sebou, medovníky väčšinou ozdobili a zjedli.

Večerný program sa začal zhromaždením všetkých súborov pri pamätníku Mateja Bela – Funtíka, kde tomuto velikánovi na znak úcty prítomní položili kyticu. Potom sa v sprievode odobrali do Kultúrneho domu v Očovej, kde vystúpili súbory pre širokú verejnosť. Pred samotným programom sa prítomným prihovoril starosta obce PhDr. Ján Senko. Vo večernom programe sa k hosťujúcim súborom pripojili aj deti domáceho DFS Poľana. Okrem známej choreografie Očová, Očová sa domáci predstavili aj novším programom Zbojníci a premiérovou choreografiou Regrúti (obidve vytvoril Ing. Pavel Holík) a nacvičili ich pani Viera Šimkovičová, tanečná pedagogička súboru PaedDr. Anna Petríková-Bambúchová a Mirko Selecký, člen FS Očovan. Tanečníkov sprevádzala detská ľudová hudba Sláčik zo ZUŠ v Očovej, ktorá sa pod vedením pána učiteľa Slavomíra Melicherčíka od vystúpenia k vystúpeniu vo svojich výkonoch zlepšuje.

Všetkým organizátorom tohto podujatia – vedúcim DFS Poľana, pedagogickým zamestnancom školy, pani kuchárkam, Ing. P. Holíkovi, pánu starostovi PhDr. Senkovi a zamestnancom Obecného úradu v Očovej, organizátorom tvorivých dielní, rodičom a sponzorom patrí veľké poďakovanie.

-as, vš –

 

2019-07-08T15:11:12+00:008 júla 2019 |Banskobystrický kraj|
X