Odhalenie pamätnej tabule v Rimavskej Sobote


//Odhalenie pamätnej tabule v Rimavskej Sobote

Básňou „Na Dolinu rimavskú“ od Jána Botta, sa začalo 29. júna slávnostné odhaľovanie pamätnej tabule zakladateľom Učenej spoločnosti malohontskej pred budovou knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.  Po privítaní hostí z BBSK, mesta, Matice slovenskej a predsedov Miestnych odborov MS si prítomní vypočuli históriu od predsedníčky MO MS Rimavská Sobota o založení spoločnosti, 13. septembra 1808, pod názvom Verejná knižnica Malohontského seniorátu.

Za sídlo boli navrhované Ožďany, kde by ju využívali študenti a profesori gymnázia, alebo Rimavská Sobota. Priestory vyhoreli skôr ako knižnicu umiestnili v stoličnom dome, tak Ján Feješ ponúkol svoj dom v Nižnom Skálniku a bol menovaný za správcu. Mnohí darovali knihy a príručky pre gazdov o záhradníctve, ovocinárstve, včelárstve, farbení vlny. Knižnica patrí medzi najzachovalejšie knižnice s veľkou spoločenskou a kultúrnou hodnotou. Pri knižnici vznikla literárna Učená spoločnosť malohontská a bola jednou z centier vedeckej činnosti, členmi boli kňazi a učitelia.

Cieľom bolo nakupovať knihy z členských príspevkov pre členov spoločnosti a požičiavať ich širokej verejnosti. Významnú úlohu v šírení vzdelanosti v Malom Honte mala rodina Holkovcov. Po smrti organizátora literárneho života Mateja Holka, činnosť ochabla a v r. 1841 USM zanikla. Mala len regionálny význam, ale výrazne prispela k vzdelanosti jednoduchého ľudu. Významným členom USM bol aj profesor oždianskeho gymnázia, farár a notár v Čerenčanoch Samuel Kollár, ktorý radil pri obrábaní pôdy a chove dobytka. Prínos USM spočíva hlavne v spojení inteligencie s jednoduchým ľudom, ako aj vznik ďalších knižníc na území celého dnešného Slovenska.

Na pamätnej tabuli sú reliéfy Jána Feješa, Jána Laurenciho a Mateja Holka na počesť ich neúnavnej práci na poli vzdelanosti, kultúry, národného povedomia a vedy, ktorú vyhotovil Ján Konuš z Kremnice.

Stretnutie ukončila hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.

 Mgr. Elena Nebusová

 predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

2020-07-01T14:57:07+00:001 júla 2020 |Banskobystrický kraj|
X