Odhalenie pamätníka na Zamagurí


//Odhalenie pamätníka na Zamagurí

V jedinom zamagurskom mestečku Spišská Stará Ves pribudol v jeho centre pamätník venovaný spisovateľovi, etnografovi, osvetárovi, pedagógovi a kronikárovi Viktorovi Majerikovi, ktorý, ako sa môžeme dočítať na pamätnej tabuli, vo svojich dielach zachytil dušu zamagurského ľudu. O odhalenie pamätníka sa zaslúžilo vydavateľstvo Goralinga v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej a mestom Spišská Stará Ves.

Viktor Majerik ešte v povojnových rokoch zozbieral v zamagurských dreveniciach múdrosť miestnych obyvateľov ukrytú v príbehoch, ktoré si v tom čase stále predávali po večeroch z generácie na generáciu. Tieto príbehy zaznamenal, umelecky spracoval a následne vydal samostatne, ako aj spoločne so spisovateľom Petrom Glockom, v niekoľkých rozprávkových knihách. Na Pastierikovi na zlatom voze, Šťastenku či Vodníkových zlatých kačkách, v ktorých nevystupujú králi a princezné, ale mýtické zamagurské bytosti a obyčajný človek so svojim umom, vyrástlo už niekoľko generácií detí. Viaceré z nich pritom Viktor Majerik vychoval tiež ako pedagóg v zamagurských obciach Zálesie, Haligovce, Veľká Lesná a Spišská Stará Ves. Vďaka nemu sa zachovali taktiež zvyky a tradície zamagurských obyvateľov ukryté v tancoch, spevoch, hudbe či detských hrách. Zo studnice jeho zbierok čerpala Slovenská akadémia vied, Slovenská televízia i folklórne súbory, z ktorých viaceré založil a viedol, prípadne im poskytoval konzultácie.

Odhalenie pomníka sa uskutočnilo počas najväčšieho festivalu miestneho folklóru – Zamagurských folklórnych slávností, ktorých bol Viktor Majerik jedným zo zakladateľov, pričom patrilo do úvodného programu 45. ročníka, uskutočneného pod režisérskou taktovkou predsedníčky miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi Agnesy Dlhej. K početne zhromaždeným Zamagurčanom sa prihovoril primátor mesta Ján Kurňava i majiteľka vydavateľstva Goralinga Inga Majeriková. Pamiatku spisovateľa a etnografa si následne uctil folklórny súbor Maguranka, ktorý Viktor Majerik založil, ako aj miestne detské folklórne súbory PieninyRovinka. Ako ináč, tancom, spevom, hudbou a pásmom detských hier z možno materiálne chudobnejšej, ale duchovne bohatej tradície Zamagurčanov. (mm-m)

Milica Majeriková-Molitoris

 

 

 

2022-07-08T11:33:26+00:008 júla 2022 |Prešovský kraj|
X