Okresné kolo 28. ročníka Šalianskeho Maťka J. C. Hronského v Stropkove


//Okresné kolo 28. ročníka Šalianskeho Maťka J. C. Hronského v Stropkove

Vo štvrtok 26. januára 2023 sa v Mestskej knižnici konal 28. Ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských rozprávok, povestí a legiend Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Akciu zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove v spolupráci s odborom školstva a kultúry mesta Stropkov a okresnej organizácie Únie žien Slovenska.

Po úvodnom slove vedúcej Mestskej knižnice Michaely Jacečkovej sa prítomným prihovoril predseda MO Matice slovenskej v Stropkove Slavomír Cichý. Privítal súťažiacich, ich učiteľky, zástupcov mesta Stropkov – vedúceho odboru školstva a kultúry Tibora Kubičku a Máriu Šmajdovú, ako aj Teréziu Lipinskú z OO Únie žien Slovenska v Stropkove. Porota pracovala v zložení Eva Flešárová, Dana Hnatková a Terézia Lipinská. Do okresného kola sa prihlásilo 15 súťažiacich. Je zaujímavé, že v tomto ročníku to boli iba dievčatá.

V I. kategórii (žiaci 2. a 3. ročníkov) sa na 1. mieste umiestnila Ema Geciová zo ZŠ Chotča, ktorú pripravovala pani učiteľka Antónia Klimkovská. Na 2. mieste skončila Terézia Tkáčová zo ZŠ Mlynská (Andrea Babjarčíková) a 3. miesto získala  Ema Viňarská zo ZŠ s MŠ Havaj (Renáta Široká).

V II. kategórii (žiaci 4. a 5. ročníkov) bolo umiestnenie takéto: 1. miesto:  Nela Hančáková zo ZŠ s MŠ Bukovce (Lenka Čabalová), 2. miesto: Simona Borščová zo ZŠ Konštantínova (Iveta Bujdošová) a 3. miesto Dominika Gondeková zo ZŠ Mlynská (Slavka Olčaková).

V III. kategórii (žiaci 6. a 7. ročníkov) sa recitátorky umiestnili takto: 1. miesto: Diana Bujdošová z CZŠ sv. Petra a Pavla (Marcela Harmadová), 2. miesto: Katarína Blanárová zo ZŠ Konštantínova (Marta Štofirová) a 3. miesto Dominika Olachová zo ZŠ Hrnčiarska (Mária Bandurová).

Porota sa rozhodla udeliť aj dve čestné uznania žiačkam Sabíne Podolonovičovej zo ZŠ Konštantínova (Luljeta Soóšová) a Zare Bačovčinovej z CZŠ sv. Petra a Pavla (Petronela Tkačivská).

S organizátormi spolupracoval aj samotný Šaliansky Maťko, ktorý všetkých privítal, starostlivo sledoval prednesy a nakoniec aj rozdával ceny. Týmto ďakujeme žiakovi ZŠ Konštantínova Oliverovi Blanárovi a jeho učiteľke Ivete Bujdošovej.

Všetkým recitátorkám srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník Šalianskeho Maťka.

Výbor MO MS Stropkov aj po tejto vydarenej akcii chce vyjadriť veľkú spokojnosť s celoročnou spoluprácou s vedením mesta Stropkov a jeho odborom školstva a kultúry pri realizácii všetkých relevantných akciách stropkovskej Matice. Vďaka patrí aj mestským i okresným štruktúram Únie žien Slovenska i učiteľskej obci nášho okresu.

Slavomír Cichý, predseda MO Matice slovenskej v Stropkove

2023-02-02T10:52:26+00:002 februára 2023 |Prešovský kraj|
X